Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукові події: звітуємо за результатами листопада 2022 року.

Наукові події: звітуємо за результатами листопада 2022 року.

 Найважливішою подією, що визначатиме напрямок наукового життя кафедри на найближчі роки,  стала відкриття та реєстрація науково-дослідної роботи за темою "Теорiя i практика iнтелектуального та iнновацiйно-iнформацiйного розвитку нацiональноi економiки Украiни в умовах глобальних та євроiнтеграцiйних викликiв" (2023-2025 рр.). Також у листопаді 2022 року  викладачі,  студенти та аспіранти  кафедри прийняли участь у IIІ Всеукраїнській науково–практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти» (24-25 листопада 2022 р., м. Дніпро) та V Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (29 листопада 2022 р., м. Дніпро). Докторант І.Л. Леонідов виступив на науковому семінарі кафедри із доповіддю «Моделювання привласнення інноваційно-інформаційного інтелектуального продукту», що містила проміжні результати та новизну дисертаційного дослідження.  На засіданні студентського наукового гуртка «Економічні системи: національний і міжнародний вимір»  була заслухана доповідь магістрантки Н. Зіберової «Розвиток імпортозаміщення в ресторанному бізнесі України». 

Наука


Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін