Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Розвиток навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри.

Розвиток навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри.

 Удосконалення та оновлення навчального-забезпечення навчальних дисциплін традиційно є  один із пріоритетних  напрямків діяльності кафедри.   Наприкінці листопада вийшов з друку конспект лекцій з дисципліни «Макроекономіка», призначений для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі  спеціальності 051 – Економіка (частина І),   авторами якого  викладачі кафедри – проф. В.В. Білоцерківець, проф. О.О. Завгородня та доц. О.В. Летуча. 

Освіта


Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін