Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

19 жовтня 2022 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання.

19 жовтня  2022 року  відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» денної та  заочної форм навчання.

 19 жовтня 2022 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (ОП). Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся завідувач кафедри В.М. Тарасевич. Особливу увагу він  приділив змісту та структурі Інтернет-сторінки випускової кафедри, засадам провадження та оn-line платформам дистанційного навчання, доцільності залучення здобувачів до наукової роботи. Виступ гаранта освітньої програми  - проф.  В.В. Білоцерківця був присвячений основним моментам організації освітнього процесу та контролю набутих знань, загальних засадам оцінювання навчальних здобутків студентів.  Приватний підприємець, випускник ОП 2020 року С.В.  Савчук ознайомив студентів із перспективами працевлаштування по завершенні навчання. Після цього магістранти мали можливість ознайомитися із базою вибіркових фахових дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка» та визначатися із  перевагами при формуванні  індивідуальних освітніх траєкторій. 

Освіта


Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін