Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

10 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка».

10 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних  програм «Міжнародна економіка».

10 жовтня 2022 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання: 1) результати приймальної компанії 2022-2023 н.р. та динаміка контингенту здобувачів освітніх програм (OП) кафедри; 2)   оновлення та формування бази  вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки  за ОП кафедри  на 2022-2023 н.р.; 3)  напрями та форми посилення  практичної складової підготовки здобувачів; 4) аналіз кадрового, методичного та матеріально-технічного забезпечення освітніх програм кафедри; 5) різне: новації  в організації  виконання, захисту та оцінювання випускних  кваліфікаційних робіт. 

Інформаційні повідомлення


Кафедра міжнародної економіки і соціально-гуманітарних дисциплін