Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра МЕПЕУ реєструє нові об'єкти інтелектуальної власності.

Кафедра МЕПЕУ реєструє нові об'єкти інтелектуальної власності.

 В лютому 2022 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторські свідоцтва на монографію та методичну розробку. 

Наука


 Авторські свідоцтва отримали такі викладачі кафедри МЕПЕУ:
- Тарасевич В.М. за монографію «Теоретичний вимір інформаційно-цифрових феноменів в економіці»;
- Леонідов І.Л. за методичну розробку «Робоча програма виробничої практики студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень)».

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління