Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

20 вересня 2021 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка».

20 вересня 2021 року  відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка».

  20 вересня 2021 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся завідувач кафедри В.М. Тарасевич. Особливу увагу він  приділив правилам внутрішнього розпорядку у НМетАУ, змісту та структурі Інтернет-сторінки випускової кафедри, засадам провадження та оn-line платформам дистанційного навчання, доцільності  залучення здобувачів  до роботи студентського наукового гуртка кафедри “Економічні системи:  національний та міжнародний вимір”, необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. Виступ гаранта освітньої програми  - проф.  О.О. Завгородньої був присвячений основним моментам організації освітнього процесу та контролю набутих знань,  загальних засадам оцінювання навчальних здобутків студентів. Після цього магістранти мали можливість ознайомитися із базою вибіркових дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка» та визначатися із перевагами при формуванні  індивідуальних освітніх траєкторій.  

Освіта


3)

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління