Національна металургійна академія України

Вийшла з друку монографія за участю проф. В.М. Тарасевича "Стратегічний вибір Дніпропетровщини".

Вийшла з друку монографія за участю проф. В.М. Тарасевича "Стратегічний вибір Дніпропетровщини".

 Завідувач кафедри МЕПЕУ проф. Тарасевич В.М. є автором "п.1.1. Тренди незалежної України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ" монографії "Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / за заг. та наук. ред. І.А. Чикаренко, Т.В. Маматової. -Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2021. - 162 с."

Наука


 В монографії досліджено основні тренди та тенденції розвитку України за період її незалежності, зокрема в аспекті етнонаціонального, цивілізаційного і глобального контекстів. Зроблено акцент на їх життєво важливих імперативах, недооцінювання яких загрожує безповоротною периферізацією національної економіки і суспільства. Охарактеризовано загальну методологію й особливості сучасного процесу розробки стратеги регіонального розвитку та підхід до обгрунтування ключових проблем області на основі результатів децентралізації та експертного опитування. За результатами досліджень, проведених у 2019 р., зокрема, щодо аналізу соціально-економічної ситуації в Дніпропетровській області, запропоновано сценарії її розвитку, визначено основні характеристики моделі переходу до інноваційного (інвестиційного та інфраструктурного) розвитку територій та громад, на підставі чого реалізовано стратегічний вибір Дніпропетровщини - сформульовано місію стратегічне бачення, стратегічні цілі та smart-спеціалізацію області З використанням результатів SWOT-аналізу запропоновано цільовий блок стратегії. Представлено результатний блок стратегії та охарактеризовано систему управління (моніторингу та оцінювання) її реалізацією.
 Розраховано на науковців, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів обласної та місцевих рад, а також всіх тих, хто займається питаннями стратегічного планування розвитку українських сіл, селищ, міст, районів, регіонів. Матеріал також буде корисним для вивчення слухачами системи підготовки та підвищення кваліфікації у ДРІДУ НАДУ.

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління