Національна металургійна академія України

Вийшла з друку монографія "Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки".

Вийшла з друку монографія "Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки".

 Монографія підготовлена в рамках Європейського проекту за програмою Erasmus + «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» 609939-ЕРР-1-2019-1-ВЕ-ЕРРКА2-СВНE-J.

Наука


 Авторами окремих підрозділів видання є: д.е.н., проф. Тарасевич В.М. (редактор) - передмова, розділи І, II, ІІІ, IV, V, висновки; д.е.н., проф. Білоцерківець В.В. - розділи І, ІІІ; д.е.н. проф. Завгородня О.О. - розділи І, IV, V; к.е.н., проф. Лебедєва В.К. - розділ III; к.е.н., доц. Леонідов І.Л. - розділ III; к.е.н. Ясева М.О. - розділ III.
 Монографія присвячена проблематиці цифрового виміру інноваційно-інформаційної економіки постіндустріального типу в контексті європейського вибору України в умовах сучасної кореволюції та глобальних трансформацій. На основі інтеграції еволюційного, синергетичного, діяльнісного, холістичного, автопоетичного і ризомного методів досліджено витоки, підвалини, форми, результати і перспективи цифровізації економіки та суспільства; змістовні характеристики цифрової інноваційно-інформаційної економіки як нової та авангардної; діалектика належності та набуття, поліформізм і мережевий характер привласнення інноваційно-інформаційного інтелектуального продукту; особливості субстанції та формування вартості й ціни інноваційно-інформаційного інтелектуального товару, в тому числі на різних стадіях його життєвого циклу та ринках. Увагу акцентовано на еволюційному змісті інноваційно-інформаційної динаміки, її економіко-генетичних засадах, носіях, рушійних силах і креативиому потенціалі відкритості, а також особливостях національної інноваційно-інформаційної системи, її параметрах порядку, факторах і оцінках ефективності, регуляторних можливостях щодо забезпечення випереджаючого розвитку цифрової інноваційно-інформаційної економіки в Україні.
 Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, державних службовців, підприємців, всіх, хто цікавиться проблематикою постнекласичної економічної науки.

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління