Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Леонідов Ігор Леонідович photo

Леонідов Ігор Леонідович

кандидат економічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: vuapecs@gmail.com

Телефон : 097-078-00-83, 099-360-17-45

Кімната : 201б

 У 1994 р. захищен диплом інженера-економіста (з відзнакою) за спеціальністю «Економічна інформатика і АСУ» в Державній металургійній академії України. У 1998 р. завершено навчання в аспірантурі при кафедрі політекономії Національної металургійної академії України. У 2004 р. захищена кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.01 - економічна теорія по темі: «Теоретичні основи ефективності стратегічного планування» в Інституті економічного прогнозування НАН України (м. Київ), а також присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2006 р. присвоєно наукове звання доцента кафедри політичної економії.

 У системі вищої освіти, а саме в Національній металургійній академії України, працює більше 20 років, впродовж яких пройдено шлях від асистента до доцента кафедри міжнародної економіки, політичної економії і управління.

 Викладає ряд фундаментальних дисциплін: «Державне та регіональне управління», «Макроекономіка», «Державне регулювання економіки», «Соціальна економіка», «Інституційний розвиток європейської інтеграції» та ін. При авторській участі підготовлені та опубліковані підручники й навчальні посібники, у тому числі: «Основи економічної теорії» (Дніпропетровськ, 2002 р.), «Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування» (Дніпропетровськ, 2006 р.), «Національна економіка» (Київ, 2009 р.), «Історія економіки та економічної думки» (Дніпро, 2008, 2013, 2015, 2016 р.р.), «Економічна теорія» в п'яти томах (Київ, 2002 р.), «Історія економічної думки» (Київ, 2013, 2016 р.), «Міжнародна економіка» (Київ, 2012 р.), «Сучасна міжнародна економіка» (Дніпро, 2019 р.), «Соціальна відповідальність» (Дніпро, 2019 р.) та ін.

 Основні напрями наукової діяльності: економічна теорія ефективності, планомірності, власності, вартості, міжнародна економічна інтеграція, привласнення інтелектуального продукту.

 Уперше обґрунтувано концепцію ефективності стратегічного планування, розроблено основи її генетично-структурного комплексу, виділено трансформаційні форми стратегічного планування. Висунута гіпотеза опосередкованості привласнення продукту інтелектуальній діяльності. Розвиває ідеї багатовекторності розвитку України в глобальному економічному просторі.

 При активній участі в якості виконавця відповідно до Координаційних планів науково-дослідних робіт Міністерства науки і освіти України успішно виконані фундаментальні НДР: «Дослідження основ і закономірностей розвитку національної економіки в контексті глобалізації» (номер державної реєстрації 0108U001721, 2008-2009 рр.); «Національна економіка України в умовах європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0116U001148, 2016-2018 рр.); «Інноваційні механізми розвитку національної економіки в умовах європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0119U000332, 2019-2021 рр. /у процесі виконання/).

 Автор більше 120 наукових, науково-методичних і навчально-методичних робіт, у тому числі, одноосібної монографії «Стратегічне планування: досвід організації в країнах ринкової економіки» (1996 р.), колективних монографій «Нариси теорії національної економіки» (2015 р.), «Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання» (2018 р.), «Євроінтеграційний вимір національної економіки України» (2019 р.). Публікується в провідних економічних журналах, зокрема: «Економіка України», «Проблеми економіки і політичної економії», «Економічний вісник національного гірського університету», «Наукові праці Донецького технічного університету». Брав участь в наукових форумах, симпозіумах і науково-практичних конференціях, в чом числі, міжнародних (Англія, Білорусія, Болгарія, Польща, Чехія).

 Член Міжнародної асоціації інституціональних досліджень, Всеукраїнської асоціації політичної економії.

 Нагороди і відмінності: Почесна грамота ректорату НМетАУ (2006 р.), Грамота Дніпропетровської міської ради (2012 р.).

 Основні публікації за 2015-2020 рр.:

1. Євроінтеграційний вимір національної економіки України: монографія / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. – 170 с.

2. Леонідов І.Л. Власність і привласнення інтелектуального продукту: характеристики екстеріоризації [Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов// Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. – № 1. – С. 49-69.

3. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія // Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Леонідов І.Л. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. – 356 с.

4. Леонідов І.Л. Власність і привласнення в міжнародній економічній думці [Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. – № 2. – С. 117-135.

 5. Леонідов І.Л. Власність та привласнення інтелектуального продукту: характеристики процесів підпорядкування [Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов// Проблеми економіки та політичної економії, 2018. – № 1. – С. 114-124.

6. Тарасевич В.М., Леонідов І.Л. Власність і привласнення як основа інтелектуального розвитку [Текст] /В.М. Тарасевич, І.Л. Леонідов// Економічний вісник університету. ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2017. ‑ Випуск 33/1. – С. 237-248.

7. Леонідов І.Л. Власність та привласнення як підґрунтя інноваційного розвитку [Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов// Проблеми економіки та політичної економії, 2017. – № 2. – С. 56-64.

8. Леонідов І.Л. Сутність та зміст привласнення інтелектуального продукту /І.Л. Леонідов// Економічний вісник Національного гірничого університету, 2015. – № 3(51). – С.49-60.

9. Леонідов І.Л. Інституціональна проблематика власності й привласнення інтелектуального продукту в міжнародній економічній думці [Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов // Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. – № 2. – С. 91-104. Режим доступу: http://politeco.nmetau.edu.ua/uk/journals/9/ 1_a_ua.8.pdf.

10. Леонідов І.Л. Інфраструктура інституціональної мережі привласнення інтелектуального продукту в умовах євроінтеграції України / Євроінтеграційний вимір національної економіки України: монографія [Текст] // Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2019. – 166 с.

11. Леонідов І.Л. Власність і привласнення інтелектуального продукту: планомірність і товарність екстеріоризації [Електронний ресурс] /І. Л. Леонідов // Проблеми економіки та політичної економії. – 2020. – № 1. – С. 27-38. Режим доступу: http://politeco.nmetau.edu.ua/uk/journals/10/ 1_a_ua.4.pdf.

12. Leonidov I. Motivating the administrative staff of agricultural enterprises during remote work during the pandemic Covid-19 /Ihor Leonidov, Igor Smyrnov, Yevhenii Karmannyi, Serhii Kovzhoha, Sergey Yekimov//  E3S Web of Conferences. - 2020. - Volume 222. - № 06017. - P. 1-6. (Scopus, ISSN: 22671242)

  Google Scholar Citation:

 Наукометрические ресурсы: Google Scholar , SCOPUS