Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Завгородня Олена Олександрівна photo

Завгородня Олена Олександрівна

доктор економічних наук, професор

Контакти:

E-mail: elenzavg@gmail.com

Телефон : 0675621831, 097-078-00-83, 099-360-17-45

Кімната : 201

 Закінчила у 1995 році з відзнакою Державну металургійну академію України (нині – Національна металургійна академія України (НМетАУ)) за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті», здобувши кваліфікацію «інженер-економіст-інформатик». Протягом 1995-1998 рр. навчалася у аспірантурі. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Фіскальне регулювання інвестицій в перехідній економіці України» за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. Після закінчення аспірантури перейшла на роботу на кафедру політичної економії НМетАУ(нині - кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління), де працювала на посаді асистента, а з вересня 2000 року по червень 2015 року – на посаді доцента. Вчене звання доцента здобула у 2002 році.
 Протягом 2011 – 2014 рр. перебувала у докторантурі, по завершенні якої у 2015 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Інноваційна динаміка національної економіки: еволюційна синергетика та засади регулювання» й отримала науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (051 “Економіка”).
 З червня 2015 р. по теперішній час працює на посаді професора кафедри. У 2018 році здобула вчене звання професора кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління. Стаж науково-педагогічної роботи - 24 роки.
 Має сертифікат Linguistic Educational Center Algarve University of Algarve Faro (Portugal) за №0224/B2-17 від 23.11.2017 р., що підтверджує володіння іноземною (англійською) мовою на рівні B2.
 Викладає дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства”, “Національна економіка”, “Національні економічні системи”, “Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю” та ін.
Приймала участь у підготовці й виданні багатьох навчально-методичних розробок, зокрема 6 підручників та 9 навчальних посібників, що отримали гриф МОН України та гриф Вченої ради академії, 10 конспектів лекцій.
 Займається науково-дослідною роботою за тематикою інноваційного розвитку та конкурентної політики відкритих соціально-економічних систем в умовах глобалізації, є відповідальним виконавцем держбюджетної НДР “Стратегія авангардизації національної економіки та її інноваційний менеджмент в умовах глобальної конкуренції” (2019-2021 рр.). Основні наукові результати висвітлені в одній одноособовій (“Інноваційна динаміка національної економіки”, 2014 р.) і десяти колективних наукових монографіях, 2 статтях у виданнях, що включено до наукометричної бази Scopus, чисельних статтях у вітчизняних фахових наукових виданнях та багатьох тезах доповідей. З 2015 р. член редколегії журналу «Проблеми економіки та політичної економії» - фахового електронного видання МОН з економічних спеціальностей, що з 2017 року включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus».
 Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри, є членом Вченої ради факультету економіки та менеджменту НМетАУ, керує науково-дослідною роботою студентів та здобувачів. Неодноразово керувала студентами, які займали призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії.
 Останнє підвищення кваліфікації 01.03.2018 р. по 31.03.2018 р. проходила у Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Polska)/ Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Poland) за програмою стажування “Modern teaching methods in economics on the EU educational market”.
 Нагороди: Почесна грамота постійної комісії Дніпропетровської обласної Ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді, 2010 р.; Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради, 2012 р.; Грамота департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 2015 р.; Грамота Дніпропетровської обласної ради, 2018 р., Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р. Неодноразово нагороджувалася грамотами та відзнаками ректора академії.

 

Основні наукові публікації (2015-2020 рр.):

1. Faizova S.O., Ivanova M.I., Faizova O.L., Smiesova V.L., Parshyna O.A., Zavhorodnia O.O. Use of balanced scorecard for enterprise competitiveness assessment //Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2020. – Vol. 11. -- №2 (48). - P.349 - 361. (Scopus)

2. Bilotserkivets V.V., Zavhorodnia O.O., Alsufieva O.O. Innovative revival of the mining and metallurgical complex of Ukraine as the imperative of national competition policy // Економічний вісник Національного гірничого університету. - №2 (70). – 2020. - С. 9 - 20.

3. Завгородня О.О. Технологічний розвиток національної економіки в умовах регіоналізації та глобалізації конкурентних відносин // Євроінтеграційний вимір національної економіки України; За ред. В.М. Тарасевича: [моногр.]. – Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. – С. 61-81.

4. Білоцерківець В. Пріоритети управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Частина І. [Електронний ресурс] / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.О. Алсуфєва // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. - №2. - С.70-93.

5. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія / Тарасевич В. М., Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. - 356 с.

6. Тарасевич В.М., Завгородня О.О. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність. генераційність, відкритість // Економіка України. – 2018. - №3. – С. 36-48; №4. – С. 18-29.

7. Bilotserkivets V.V., Zavhorodnia O.O. Innovative challenges and post-crisis prospects of Ukrainian mining and metallurgical industry //Scientific Bulletin of National Mining University. – 2017. - № 2. – С. 149-156. (Scopus)

8. Zavhorodnia O.O. National innovation systems: classification, ranking and positioning in the Global Innovation Space / O.O. Zavhorodnia, O.O. Alsufieva // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – №1. – С. 9-18.

9. Tarasevych V. National economic patriotism and evolutionary imperatives of macroeconomic dynamics / V. Tarasevych, O. Zavhorodnia // Аctual problems of economics. – 2016. - № 6 (180). – Pp. 8-17. (Scopus)

 

Google Scholar Citation:

 Наукометричні ресурси: Google Scholar