Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Основні результати и досягнення Міжнародного проекту PICASA

Основні результати и досягнення Міжнародного проекту PICASA

PICASA є TEMPUS проектом, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується у Вірменії, Грузії, Білорусії та Україні. PICASA було створено з метою сприяння визнанню систем вищої освіти в країнах східного сусідства, шляхом розробки та інтеграції аспектів інтернаціоналізації у структурних і культурних компонентах управління вищими навчальними закладами. 

Інформаційні повідомлення


PICASA є TEMPUS проектом, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується у Вірменії, Грузії, Білорусії та Україні. PICASA було створено з метою сприяння визнанню систем вищої освіти в країнах східного сусідства, шляхом розробки та інтеграції аспектів інтернаціоналізації у структурних і культурних компонентах управління вищими навчальними закладами.

Проект має декілька основних цілей, в тому числі:

  • Інтеграція міжнародних аспектів до викладання, навчання та дослідницьких функцій університетів шляхом розробки і впровадження відповідної політики і процедур.
  • Визначення та розвиток нових навичок, умінь і знань у студентів, викладачів і  співробітників для сприяння інтернаціоналізації.
  • Сприяння розвитку етики і культури, які визнають і підтримують міжкультурні та міжнародні перспективи, ініціативи та забезпечують їх якість.

Загальнівисновки та результати проекту включають, але не обмежуються наступним:

- Навчений персонал і переглянуті функції відділів міжнародного співробітництва  університетів-партнерів, які стають будівельними блоками етикита культури підтримки міжнародних перспектив. Партнери оптимізували функції і ролі своїх міжнародних відділів на основі пріоритетів, визначених кожним партнером.

 - Університети розробили та адаптували політику та стратегію інтернаціоналізації.Інтернаціоналізація розглядається в якості пріоритету для всіх партнерів, які розвивають загальноуніверситетську політику і процедури для інтернаціоналізації викладання, навчання та досліджень.

- Розробка нових підходів до інтернаціоналізації навчальних планів і навчальних програм.

 - Розроблено нові підходи до інтернаціоналізації досліджень та наукового співробітництва, а також для навчання за кордоном, мобільності студентів і викладачів.

- Проект пропонує свою модель для забезпечення якості інтернаціоналізації,було розробленоПосібник щодо забезпечення якості інтернаціоналізації. Основні питання, що розглядаються в Посібнику включають, але не обмежуються наступним: визначення інтернаціоналізації ВНЗ; інтернаціоналізація структурита політики; управління міжнародними відносинами у ВНЗ: навички, типи інформації, моделі, тощо. Посібник також охоплює такі питання, як використання інструментів бенчмаркетингу; студентська інтернаціоналізація.

Передбачається, що в рамках проекту не тільки ВНЗ, але іМіністерства освіти і науки Вірменії, Білорусії, Грузії та України, що є учасниками проекту, будуть розглядати інтернаціоналізацію освіти і науки в їх відповідній документації.

Кафедра електрометалургії ім. акад. М.І.Гасика