Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Міжнародний освітній семінар «Інтернаціоналізація освітніх процесів в вищих навчальних закладах»

Міжнародний освітній семінар «Інтернаціоналізація освітніх процесів в вищих навчальних закладах»

З 16 по 18 листопада в Єреванському державному університеті пройшов семінар «Інтернаціоналізація освітніх процесів в вищих навчальних закладах». Семінар було проведено в рамках проекту «Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах східного сусідства шляхом культурної та структурної адаптації» (PICASA), який фінансується Європейською Комісією в рамках програми TEMPUS IV. Учасниками проекту є вищі навчальні заклади Європейського Союзу, Вірменії, Грузії, України та Білорусії.  

Освіта


З 16 по 18 листопада в Єреванському державному університеті пройшов семінар «Інтернаціоналізація освітніх процесів в вищих навчальних закладах». Семінар було проведено в рамках проекту «Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах східного сусідства шляхом культурної та структурної адаптації» (PICASA), який фінансується Європейською Комісією в рамках програми TEMPUS IV. Учасниками проекту є вищі навчальні заклади Європейського Союзу, Вірменії, Грузії, України та Білорусії. 

Ідея інтернаціоналізації полягає в створенні моделі зміни навчальних планів, які необхідні університетам для відповіді на світові процеси, які швидко змінюється й поєднується. Інтернаціоналізація вищої школи спрямована на створення умов і можливостей для студентів і викладачів задля забезпечення їх підготовки відповідно до вимог сучасного світу, що швидко змінюється та глобалізується. У рамках проекту розглядаються питання, які важливі для активізації процесів інтернаціоналізації в університетах.

На семінарі були підведені підсумки попередньої діяльності проекту, переосмислені виконані й поставлені нові завдання з подальшої реалізації процесу інтернаціоналізації. Сформульовані основні критерії, від яких необхідно відштовхуватися в подальшої діяльності з інтернаціоналізації. Відзначено, що глобальні зміни у світі безпрецедентні, глибокі й непередбачені, й уся освіта стане в майбутньому глобальною. Існуюча сьогодні система освіти у країнах СНД поки не готова до відповіді на зазначені виклики.

Вирішення завдань інтернаціоналізації не можливе у першу чергу, без підвищення рівня етики й культури, що є ядром глобальної освіти, а також знання іноземної мови, академічної активності й мобільності студентів і викладачів. Завданням на наступний етап проекту є розробка умов для реалізації меппінг інтернаціоналізації, яка припускає заочне навчання в закордонних університетах з використанням сучасних механізмів комунікації та інтернету: Skype, Facebook, Twitter та інших.

Підсумком діяльності по даному проекту повинні бути розроблені робочі програми й навчальні плани, які будуть погоджені з планами провідних європейських університетів, що дозволять реалізувати студентам можливості  проходити навчання протягом семестру або модуля в закордонних університетах. Крім того, має бути погоджений механізм отримання студентами подвійних дипломів.

Кафедра електрометалургії ім. акад. М.І.Гасика