Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Основні наукові праці

Наукова праця кафедри відображається в щорічних випусках збірника наукових праць НМетАУ "Металургійна теплотехніка". З 1999 по 2006 рік видано 13 випусків цього збірника.

Найбільш популярні монографії і навчальні посібники, написані вченими кафедри за останні 10 років:

1.Свинолобов М.П. Рішення загальних завдань симетричного й несиметричного нагрівання пластини методом поділу змінних. - Дніпропетровськ, ДМетАУ, 1997.

2.Свинолобов М.П., Бровкін В.Л. Теоретичні основи металургійної теплотехніки: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2000. - 195 с.

3. Румянцев В. Д., Ольшанський В. М. Теплотехніка: Навчальний посібник / Під ред. В.Й. Губинського. - Дніпропетровськ: Пороги, 2002. - 325 с.

4.Ревун М.П., Потапов Б.Б., Ольшанський В.М., Бородулін О.В. Високотемпературні теплотехнологічні процеси й установки в металургії: Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗГИА, 2002. - 443 с.

5. Свинолобов М.П., Бровкін В.Л. Печі чорної металургії: Навчальний посібник для вузів. - Дніпропетровськ: Пороги, 2002. - 154 с.

6.Грес Л.П. Охорона навколишнього середовища при спалюванні палива. - Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: РІА "Дніпро-VAL", 2002. - 104 с.

7.Грес Л.П. Енергозбереження при нагріванні доменного дуття: Монографія. - Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 209 с.

8.Рум'янців В. Д. Теорія тепло- і масообміну. - Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - 532 с.Вгору: Наукова діяльність