Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Пропозиції щодо виконання наукових досліджень для замовників

Дослідження процесів гідродинаміки і тепломасообміну.

Моделювання роботи промислових печей і їхніх конструктивних елементів, пальникових пристроїв і теплообмінних апаратів.

Моделювання затвердіння злитків в виливницях і заготівель в установках безперервного розливання сталі.

Розробка енергозберігаючих технологій нагрівання і теплової обробки матеріалів у металургії та машинобудуванні.

Проведення балансових випробувань плавильних, нагрівальних і термічних печей.

Контактний тел.: (+380562) 46-24-73 - доц., к.т.н. Єрьомін Олександр Олегович.Вгору: Наукова діяльність