Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Гупало Олена В'ячеславівна photo

Гупало Олена В'ячеславівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: gupaloelena@gmail.com

Телефон : 36-57, (+38067) 297-49-62, (+38073) 100-71-15 - viber, telegram

Кімната : Б-309

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.

Закінчила НМетАУ в 1996 році за фахом "Теплофізика, автоматизація та екологія теплових агрегатів у металургії". З 1996 по 1999 рік проходила навчання в аспірантурі на кафедрі ТЕМП НМетАУ за фахом 05.16.02 - "Металургія чорних металів". По закінченні аспірантури працювала молодшим науковим співробітником, а з 2001 року - асистентом. В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Удосконалювання роботи печей безперервної дії прокатного виробництва з метою енергозбереження". З 2006 року працює доцентом кафедри.

 

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ

  1. Оптимізація теплотехнічних процесів та обладнання.
  2. Технологія теплової обробки матеріалів.
  3. Математичне моделювання теплотехнічних процесів.
  4. Металургiйнi печi.
  5. Сталий розвиток промисловості.
  6. Екологічні аспекти металургійних технологій.


Наукові інтереси

Енергоефективні технології теплової обробки матеріалів.
Підвищення енергоефективності роботи високотемпературних установок.
Раціональне використання вторинних енергетичних ресурсів.


Посилання на наукометричні ресурси:  
Google scholar,      ORCID      Web of Science ResearcherID     Scopus Author ID 54892750900     Scopus Author ID: 57216761458


Основні наукові праці:       https://sites.google.com/site/ploswap/home  


Методичні розробки

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Теплотехніка (тепломасообмін)" для студентів усіх спеціальностей, які навчаються за напрямом 0904  металургія / Укл.: Ю.М. Радченко, О.О. Єрьомін, О.В. Гупало та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 84 с. 

Рабочая программа, методические указания и индивидуальные задания к изучению дисциплин "Теплотехника" и "Металлургические печи", для студентов, обучающихся по направлению 0904 // Сост.: Т.Е. Сысоева, Е.В. Гупало. – Днепропетровск: НМетАУ, 2005. – 46 с.

 

Види і результати професійної діяльності О.В. Гупало
для визначення кваліфікації згідно п. 30 Ліцензійних умов
в редакції Постанови КМУ № 347 від 10.05.18. 

 
 
G
M
T
 
             
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами