Національна металургійна академія України

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

"Технології захисту навколишнього середовища" зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

"Технологія машинобудування" зі спеціальності 131 "Прикладна механіка"

"Галузеве машинобудування" зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

"Технології та обладнання ливарного виробництва" зі спеціальності 136 "Металургія"

"Технології та обладнання виробництва металів і сплавів" зі спеціальності 136 "Металургія"

"Документознавство та інформаційна діяльність" зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

"Переробка нафти та газу" зі спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

"Комп'ютерні науки" зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"

"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

"Хімічні технології" зі спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

"Професійна освіта (металургія)" зі спеціальності 015 "Професійна освіта (металургія)"

"Теплоенергетика" зі спеціальності 144 "Теплоенергетика"

"Технологія та обладнання обробки металів тиском" зі спеціальності 136 "Металургія"

 «Матеріалознавство» за спеціальністю 132 - Матеріалознавство

 Якість, метрологія та експертиза за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"Вгору: Акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм