Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація

Приступила до роботи експертна комісія для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технологія машинобудування» зі спеціальністі 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Експертна комісія, призначена наказом Міністерства освіти і науки України від 23 травня 2019 р. № 700 л.

       Склад експертної комісії: Залога Вільям Олександрович  - завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор; Нечаєв Василь Павлович – виконуючий обов’язки завідувача кафедри технології машинобудування ДВНЗ «Криворізький національний університет», кандидат технічних наук, доцент.

 

 

В період з 29 по 31 травня 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Технологія машинобудування» зі спеціальності 131 «Технологія машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, яка акредитується. Також студентами спеціальності 131 «Технологія машинобудування» виконані комплексні контрольні роботи.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: Висновки


 

Приступила до роботи експертна комісія для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технологія машинобудування» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Експертна комісія, призначена наказом Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2019 р. № 49 л.

Склад експертної комісіїЖигуц Юрій Юрійович - завідувач кафедри технології машинобудування ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор технічних наук, професор; Криворучко Дмитро Володимирович - завідувач кафедри провідний науковий співробітник кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету, доктор технічних наук, доцеВ період з 06 по 08 лютого 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Технологія машинобудування» зі спеціальності 131 «Технологія машинобудування» за другим (магістерським) рівнем. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, яка акредитується. Також студентами спеціальності 131 «Технологія машинобудування» виконані комплексні контрольні роботи.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.


 


Додатки

ekspertnivisnovki131prikladnamehanikaokr_bakalavr.pdf (ekspertnivisnovki131prikladnamehanikaokr_bakalavr.pdf 13848 kb)