Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Лабораторія сталих матеріалів

  Для забезпечення високої експлуатаційної стійкості (надійності, працездатності і довговічності) машин матеріал деталей повинен мати високу конструкційну міцність - комплекс механічних властивостей, що гарантують надійну і тривалу роботу в умовах експлуатації. Великий вплив на стійкість надає якість поверхонь деталей: шорсткість, залишкові технологічні напруги, твердість, структура і т.п.

  У 2014 році завдяки участі у проекті ENGITEC, на кафедру технології машинобудування, були придбані безконтактний інтерференційний 3-D профілограф «Micron-alpha» і машину тертя «Micron-tribo».

  У 2016 році завдяки участі в проекті HETES, на кафедру був придбаний прилад «Micron-gamma» для дослідження фізико-механічних властивостей поверхневих шарів матеріалів.


Зображення

image ktechmah_10502.gif

image ktechmah_13827.jpg

image ktechmah_17982.jpg

image ktechmah_12802.jpg

image 16-1.jpg

image ktechmah_19420.jpg

          Вивчення студентами концепцій сталого розвитку підприємств передбачає крім організаційно-управлінської, фінансової, соціально-кадрової, ринкової діяльністю, сталий розвиток виробничо-технологічної, ресурсної та інноваційною діяльністю в короткостроковому і довгостроковому періоді.
         Сталий розвиток цих сфер діяльності призводить до значного зниження матеріаломісткості, енергоємності, станкоемкості, кадрових ресурсів і тим самим до вирішення екологічних проблем.
         Діагностика машинобудівних матеріалів, підвищення їх експлуатаційної надійності можливо за рахунок застосування приладів для дослідження нано-мікромеханічних властивостей в навчальному процесі, на кафедрі технології машинобудування.
         Одним з таких приладів є багатофункціональний прилад «Мікрон-гамма» призначений для дослідження фізико-механічних властивостей поверхневих шарів матеріалів методами безперервного вдавлювання індентора, сканування, металографії і топографії. Цей прилад буде використовуватися в міжкафедральних і міжвузівських роботах студентів НМетАУ та інших вузів України.
 
      В даний час для магістрів проводяться заняття c застосуванням приладу мікрон-гамма з дисциплін:
1. «Фізико-технологічні методи обробки в машинобудуванні» лабораторна робота «Проведення досліджень твердості поверхонь, оброблених фізико-технологічними методами»
2. «Теоретичні основи виготовлення деталей і складання машин» лабораторна робота «Дослідження якості поверхні деталей машин, оброблених поверхнево-пластичним деформуванням»
3. «Науково-дослідна робота студентів» лабораторна робота «Інженерія поверхні і фізико-технологічні методи підвищення довговічності деталей машин»

image ktechmah_14761.jpg

   Завдяки участі кафедри Технології машинобудування в проекті HETES, в 2016 році на кафедру був придбаний багатофункціональний прилад, призначений для дослідження фізико-механічних властивостей поверхневих шарів матеріалів методами безперервного вдавлювання індентора, сканування, металографії і топографії.

image ktechmah_16101.jpg

Розповсюджувальна листівка на період з грудня 2013 року по квітень 2014 року

image ktechmah_4437.jpg

image ktechmah_18130.jpg

Розповсюджувальна листівка на період з травня 2014 року по жовтень 2014 року

image ktechmah_14813.jpg

image ktechmah_8471.jpg

Розповсюджувальна листівка на період з листопада 2014 року по травень 2015 року

image ktechmah_5697.jpg

image ktechmah_13575.jpg

Розповсюджувальна листівка на період з червня 2015 року по жовтень 2015 року

image ktechmah_3258.jpg

image ktechmah_14531.jpg

Розповсюджувальна листівка на період з листопада 2015 р. по травень 2016 р

image ktechmah_11794.jpg

image ktechmah_2498.jpg

Розповсюджувальна листівка на період з червня 2016 року по жовтень 2016 року

image ktechmah_7900.jpg

image ktechmah_4687.jpg

Розповсюджувальна листівка на період з листопада 2016 р. по травень 2017 р

image 25.jpg

image 26.jpg