Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

АКРЕДИТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ

АКРЕДИТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ

В період з 29 по 31 травня 2019 року була проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Національній металургійній академії України.

Експертна комісія призначена наказом Міністерства освіти і науки України № 699-л.від 23 травня 2019 року, у складі:

 Голова експертної комісії:

Кириченко Ігор Георгійович, декан механічного факультету Харківського автомобільно-дорожнього університету, доктор технічних наук, професор;

Член експертної комісії:

Драгобецький Володимир Вячеславович, завідувач кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор.

У період з 29 по 31 травня 2019 року комісія розглянула на місці подані на акредитаційну експертизу матеріали щодо підготовки фахівців за освітньо- професійною програмою «Галузеве машинобудування» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до діючих вимог та критеріїв.

Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, яка акредитується.

Також студентами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» виконані комплексні контрольні роботи.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ

 


Зображення

image kmamv_16260.jpg

image kmamv_16135.jpg


Додатки

visnovki1.pdf (visnovki1.pdf 7704 kb)Вгору: АКРЕДИТАЦІЯ