Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Захист дипломних проєктів на здобуття кваліфікації молодшого спеціаліста

16 червня 2023 року відбувся захист дипломних проєктів на здобуття кваліфікації молодшого спеціаліста зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування студентами Відокремленого структурного підрозділу "Вільногірський фахових коледж Українського державного університету науки і технологій".

 Вітаємо випускників групи М-219 та чекаємо їх у стінах ННІПБТ УДУНТ для подальшого навчання і здобуття вищої освіти та кваліфікації бакалавра!

На фото миттєвості захисту проєктів та студенти групи М-219 разом з Екзаменаційною комісією: головою комісії, старшим викладачем кафедри галузевого машинобудування УДУНТ Василем  ГАНУШЕМ та членами комісії, викладачами Вільногірського ФК УДУНТ Ольгою ГОНЧАР, Миколою ТЕРЕЩЕНКО та Людмилою МІХНО.  

     

 

20.06.2023

ВІТАЄМО ГАНУША ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧА ІЗ ЗАХИСТОМ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ!

9 квітня 2023 року в Інституті промислових і бізнес технологій на засіданні спеціалізованої вченої ради Д08.084.03 відбувся захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Машини для металургійного виробництва», яку підготував старший викладач кафедри галузевого машинобудування Гануш Василь Іванович на тему: «Оцінка технічного стану базових конструкцій пресо-прокатного устатковання після довготривалої експлуатації» (науковий керівник д.т.н., проф. Білодіденко С. В.).

Вітаємо Гануша В.І. та його керівника доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри Білодіденка С. В. успішним захистом.

Бажаємо міцного здоров'я, подальших успіхів і наукових звершень!

25.04.2023

Вітаємо переможців конкурсу Національної академії наук України! News icon

     За підсумками конкурсу на здобуття премій для молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи у 2020 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України присудила премію за кращу наукову роботу «Удосконалення режимів роботи гідросистеми затискання штаби в двохконусному розмотувачі ТЕЗА 159-529» студенту Петрову Михайлу (група МБ01-16м, керівник доц. Мазур І.А.) та нагородила почесною грамотою наукову роботу «Дослідження експлуатації елементів головного підйому доменних печей» студента Нікуліна Олександра (група МБ01-16м, керівник проф. Білодіденко С.В.).

Бажаємо нових успіхів у науково-дослідницькій роботі!

09.06.2021

Перший захист PhD у НМетАУ News icon

17 лютого 2021 року, у Національній металургійній академії України, на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.001, відбувся перший захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення моделей надійності елементів механічних систем при їх комплексному пошкодженні на прикладі ресурсу прокатних валків і їх приводу» підготував аспірант кафедри «Машини і агрегати металургійного виробництва» механіко-машинобудівного факультету Гречаний Олексій Миколайович.

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.084.001 створена наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2020 р. за номером № 1555 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії». Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.001:

Голова ради: Ахундов Володимир Максудович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної механіки Національної металургійної академії України, Міністерства освіти і науки України;

Рецензент: Добров Ігор В’ячеславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної механіки Національної металургійної академії України, Міністерства освіти і науки України;

Рецензент: Мазур Ігор Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машин і агрегатів металургійного виробництва Національної металургійної академії України, Міністерства освіти і науки України;

Офіційний опонент: Цибаньов Георгій Васильович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом втоми і термовтоми матеріалів Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка, Національної академії наук України;

Офіційний опонент: Баюл Костянтин Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу технологічного обладнання та систем управління Інституту чорної металургії ім. 3.І. Некрасова Національної академії наук України.

Вітаємо аспіранта кафедри «Машини і агрегати металургійного виробництва», механіко-машинобудівного факультету Гречаного Олексія Миколайовича та його керівника доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри МАМВ Білодіденка Сергія Валентиновича с присудженням спеціалізованою вченою радою ДФ 08.084.001 наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Бажаємо міцного здоров'я, подальших успіхів і наукових звершень!

 

 

18.02.2021

Зустріч з представниками фірми «Danieli Heavy Maсhinery Engineering» News icon

21 травня 2019 року відбулась зустріч з представниками фірми «Danieli Heavy Maсhinery Engineering» (Італія) на предмет працевлаштування студентів-механіків НМетАУ.

 Модераторами  зустрічі від фірми «Danieli» виступили керівник технічного відділу Роман Балуєв та Маттео Біголлою

Під час презентації були розказані про нову освітню програму Danieli Acadimia і умови прийому на роботу.

Проведено тестування знань технічних дисциплін, студентів які виявили  бажання пройти відбір на роботу.

Facebook

 

22.05.2019.

Вітаємо з успішним захистом! News icon

Вітаємо з успішним захистом!

28 січня на кафедрі МАМП пройшов захист магістерських робіт за спеціальністю "133 -галузеве машинобудування" студентів групи МБ901-12 заочного факультету.

Бажаємо подальших успіхів!

31.01.2019.

Почав роботу сайт кафедри МАМВ News icon

Новий сайт з усією інформацією можна знайти за наступним посиланням: http://mump.inf.ua

24.11.2014.

До 75-річча Цапко Валерія Константиновича News icon

Цапко Валерій Костянтинович

Доктор технічних наук. Професор 

Дійсний член академій України:

 

  • Інженерних наук
  • Вищої школи
  • Підйомно-транспортних наук

Лауреат Державної премії України.

Завідувач кафедри Машин та агрегатів металургійного виробництва з 1996 до 2003 р.

12.06.2014

Сьома міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх " News icon

Сьома міжнародна конференція
"Нові інформаційні технології в освіті для всіх" проходить 27-28 листопада 2012 р.. в Києві, в режимі online. Трансляція на сайті http://itea-conf.org.ua/2012/main Презентація доповіді В.Д. Вдовіна «Інноваційна спрямованість електронних навчальних посібників» розміщена і на сторіночці кафедри "Машини і агрегати металургійних виробництв" в розділі Методичні розробки /ru/mdiv/i2043/p258

27.11.2012

Кафедра МАМВ передала до бібліотеки академії третій DVD-диск інтерактивного мультимедійного посібника В.Д. Вдовіна "Візуальна Енциклопедія. Машини та механізми сталеплавильних цехів" News icon

Кафедра МАМВ передала до бібліотеки академії третій DVD-диск інтерактивного мультимедійного посібника В.Д. Вдовіна "Візуальна Енциклопедія. Машини та механізми сталеплавильних цехів "(4 ГБ). Презентація посібника розміщена в розділі Методичні розробки кафедри (nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2043/p258). У цьому випуску введено розділ Лабораторні роботи. Значна частина їх виконується на віртуальних моделях Ліверпульського Університету в режимі online.

24.10.2012

ОСНАЩЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МЕХАНІЗМІВ СИСТЕМАМИ МОНІТОРИНГУ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ З МЕТОЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПО ФАКТИЧНИНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ News icon


Кафедра машин і агрегатів металургійного виробництва НМетАУ тривалий час (з 80-х років) займається питаннями діагностування технічного стану та залишкового ресурсу механічних систем, що дозволяє реалізувати на виробництві стратегію експлуатації за технічним станом. При цьому ефективність досягається за рахунок скорочення трудомісткості і витрат на ремонти, збільшення коефіцієнта готовності обладнання та ступеня вироблення його ресурсу. В останні роки на кафедрі розроблені основи стратеги обслуговування обладнання по контролю безпеки, проведені роботи з діагностики вузлів роторного екскаватора «Підвищення надійності важконавантажених вузлів ротора технологічного комплексу KU-800: Звіт про НДР / НМетАУ: Рук. С.В. Белодеденко. - ГР010521000691. - Дніпропетровськ, 2005. - 109 с. »,« Оцінка навантаженості та довговічності вузлів ротора роторного екскаватора KU-800 з метою діагностування їх технічного стану: Звіт про НДР / НМетАУ: Рук. С.В. Белодеденко. - ГР0107U005711. - Дніпропетровськ, 2007. - 69 с. ».
 
План робіт з оснащення вузлів устаткування системами діагностування (вона включає в себе технічні засоби контролю та діагностичні програми) складається з наступних етапів.
1. Аналіз причин та наслідків відмов, визначення коефіцієнтів готовності і витрат на ТОіР. Дозволяє обгрунтувати обсяг і глибину діагностування.
2. Визначення методів діагностування та діагностичних параметрів. В залежності від деградаційної процесу встановлюються засоби контролю роботи механізму.На першому рівні діагностування перевага віддається прир ...

15.05.2012.

Презентація інтерактивного мультимедійного посібника "Візуальна Енциклопедія.Машини та агрегати прокатних цехів " News icon

На сторінці кафедри "Машини і агрегати металургійних виробництв" цього сайту, в розділі Методичні розробки, розміщена презентація інтерактивного мультимедійного посібника "Візуальна Енциклопедія. Машини та агрегати прокатних цехів "у форматі PowerPoint. Зображення сторінок посібника показують зміст основних розділів: Описи, Конструкції, Розрахунки- тут розміщені електронні версії популярних підручників та посібників (підготовлені за участю викладачів кафедри); Відеофільми і Діафільми-представлені візуальні матеріали моделей і робочих зразків промислового обладнання; Розрахунки в MathCAD - наведені інтерактивні розрахунки основного обладнання; Тести - представлені тестові комплекси: загальноосвітній для студентів та інженерів-механіків і спеціалізований, по обладнанню та його розрахунками; Пошук нових рішень (досліджень і патентів) - запропоновані гіперпосилання для пошуку в Інтернет джерел вільного доступу до патентів та науково - дослідним робіт, малюнків, відеофрагментів і інших матеріалів. Це визначає інноваційний характер посібника і можливість реалізації плану Інтернет- навчання на робочому місці.

26.03.2012

Інтерактивна презентація мультимедійного посібника "Конструювання, розрахунок та дослідження..." News icon

Кафедра “Машини і агрегати металургійних виробництв” в розділі “Методичні посібники” розмістила інтерактивну презентацію мультимедійного посібника “Конструювання, розрахунок та дослідження машин і механізмів металургійних цехів”, розробленого співробітниками академії за участю викладачів механіко-машинобудівного факультету

28.02.2012

Кафедра МАМВ передала до електроного архіву академії два томи інтерактивних мультимедійних посібників В.Д. Вдовіна Візуальна Енциклопедія. Машини та механізми аглодомених цехів (3,35 ГБ) та Машини та механізми прокатних цехів (3,29 ГБ). News icon

Візуальні енциклопедії включають основні розділи: Описи,Конструкції, Розрахунки - тут розміщено електронні версії популярних підручників та посібників обраного виробництва; Відеофільми іДіафільми – представлені візуальні матеріали моделей і робочих зразків промислового обладнання; Розрахунки в MathCAD - наведені інтерактивні розрахунки основного обладнання; Тести - представлені тестові комплекси: загальноосвітній для студентів і інженерів-механіків і спеціалізований, по обладнанню та його розрахунками; Пошук нових рішень (дослідженьі патентів) – запропоновані гіперпосилання для пошуку в Інтернет джерел вільного доступу до патентів і науково - дослідних робіт, малюнків, відео фрагментів та інших матеріалів

03.10.2011

Всеукраинская научно-техническая конференция "Механическое и мехатронное оборудование заводов черной металлургии" News icon

На Всеукраїнській науково-технічній конференції «Механічне та мехатронне обладнання заводів чорної металургії» виступили члени оргкомітету, представники кафедри МАМП, зав. кафедрою, академік НАНУ Большаков В.І. і проф., д.т.н.Белодеденко С.В.
 

04.05.2011.

Участь у конкурсі

Студент групи КГМ-05 Степанов Данеил  взяв участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі науки "Транспорт "

06.02.2011.

До бібліотеки і електронного архіву академії передано інтерактивний мультимедійний навчальний посібник НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ News icon

До бібліотеки і електронного архіву академії передано інтерактивний мультимедійний навчальний посібник «НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. Вільний доступ до патентних фондів  і науково-дослідних робіт світу , В.Д. Вдовін, (українською та російською мовами). 

02.09.2010

Поздравляем! News icon

Кафедра "Машини та агрегати металургійних виробництв" і співробітники механіко-машинобудівного факультету

вітають Сергія Валентиновича Белодеденко з присвоєнням йому ВАК України наукового ступеня доктора технічних наук!

Бажаємо подальших успіхів!

03.06.2010

Вітаємо!

25 грудня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради при Національній металургійній академії відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю "Машини для металургійного виробництва" доцентом кафедри "Машини і агрегати металургійних виробництв" НМетАУ Белодеденко Сергієм Валентиновичем.

25.12.2009