Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра МАМВ передала до електроного архіву академії два томи інтерактивних мультимедійних посібників В.Д. Вдовіна Візуальна Енциклопедія. Машини та механізми аглодомених цехів (3,35 ГБ) та Машини та механізми прокатних цехів (3,29 ГБ).

Кафедра МАМВ передала до електроного архіву академії два томи інтерактивних  мультимедійних посібників В.Д. Вдовіна Візуальна Енциклопедія. Машини та механізми аглодомених цехів (3,35 ГБ) та Машини та механізми прокатних цехів (3,29 ГБ).

Візуальні енциклопедії включають основні розділи: Описи,Конструкції, Розрахунки - тут розміщено електронні версії популярних підручників та посібників обраного виробництва; Відеофільми іДіафільми – представлені візуальні матеріали моделей і робочих зразків промислового обладнання; Розрахунки в MathCAD - наведені інтерактивні розрахунки основного обладнання; Тести - представлені тестові комплекси: загальноосвітній для студентів і інженерів-механіків і спеціалізований, по обладнанню та його розрахунками; Пошук нових рішень (дослідженьі патентів) – запропоновані гіперпосилання для пошуку в Інтернет джерел вільного доступу до патентів і науково - дослідних робіт, малюнків, відео фрагментів та інших матеріалів

Освіта


Кафедра галузевого машинобудування