Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ОСНАЩЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МЕХАНІЗМІВ СИСТЕМАМИ МОНІТОРИНГУ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ З МЕТОЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПО ФАКТИЧНИНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ

ОСНАЩЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МЕХАНІЗМІВ СИСТЕМАМИ МОНІТОРИНГУ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ З МЕТОЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПО ФАКТИЧНИНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ

Кафедра машин і агрегатів металургійного виробництва НМетАУ тривалий час (з 80-х років) займається питаннями діагностування технічного стану та залишкового ресурсу механічних систем, що дозволяє реалізувати на виробництві стратегію експлуатації за технічним станом. При цьому ефективність досягається за рахунок скорочення трудомісткості і витрат на ремонти, збільшення коефіцієнта готовності обладнання та ступеня вироблення його ресурсу. В останні роки на кафедрі розроблені основи стратеги обслуговування обладнання по контролю безпеки, проведені роботи з діагностики вузлів роторного екскаватора «Підвищення надійності важконавантажених вузлів ротора технологічного комплексу KU-800: Звіт про НДР / НМетАУ: Рук. С.В. Белодеденко. - ГР010521000691. - Дніпропетровськ, 2005. - 109 с. »,« Оцінка навантаженості та довговічності вузлів ротора роторного екскаватора KU-800 з метою діагностування їх технічного стану: Звіт про НДР / НМетАУ: Рук. С.В. Белодеденко. - ГР0107U005711. - Дніпропетровськ, 2007. - 69 с. ».
 
План робіт з оснащення вузлів устаткування системами діагностування (вона включає в себе технічні засоби контролю та діагностичні програми) складається з наступних етапів.
1. Аналіз причин та наслідків відмов, визначення коефіцієнтів готовності і витрат на ТОіР. Дозволяє обгрунтувати обсяг і глибину діагностування.
2. Визначення методів діагностування та діагностичних параметрів. В залежності від деградаційної процесу встановлюються засоби контролю роботи механізму.На першому рівні діагностування перевага віддається природним джерелам інформації (які вже є на обладнанні).
3. Експериментальні дослідження з визначення зв'язку діагностичних параметрів до критеріїв відмов (зазвичай з напруженим станом елементів деталей).Наприклад, якщо контролювати силу струму двигуна, потрібно знати яке технологічне зусилля розвиває привід, і які моменти при цьому виникають в передачах.
4. Оснащення механізмів технічними засобами контролю роботи і пошкоджень.Вони купуються у спеціалізованих фірм, коли можливості природних джерел інформації вичерпані (другий рівень діагностування).
5. Розробка діагностичних алгоритмів і програм. Наявність тільки діагностичного «заліза» ніколи не давало потрібного ефекту, навіть якщо фірма-постачальник стверджує, що її кошти забезпечені «софтом». Він дозволяє тільки аналізувати діагностичний параметр, але не прогнозувати залишковий ресурс, міжремонтний період і обсяг ремонту.
6. Впровадження системи моніторингу технічного стану. Дослідження трендів сигналів, коригування граничних значень діагностичних параметрів, навчання персоналу тощо
Вартість робіт через НМетАУ становить 100-200 тис. гривень, термін-1-2 роки (залежно від обсягу і глибини діагностування). Керівник-проф., Д.т.н. Белодеденко С.В.
 
 
 

Наука


Кафедра галузевого машинобудування