Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Всеукраинская научно-техническая конференция "Механическое и мехатронное оборудование заводов черной металлургии"

Всеукраинская научно-техническая конференция "Механическое и мехатронное оборудование заводов черной металлургии"

На Всеукраїнській науково-технічній конференції «Механічне та мехатронне обладнання заводів чорної металургії» виступили члени оргкомітету, представники кафедри МАМП, зав. кафедрою, академік НАНУ Большаков В.І. і проф., д.т.н.Белодеденко С.В.
 

Наука


Кафедра галузевого машинобудування