Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

До бібліотеки і електронного архіву академії передано інтерактивний мультимедійний навчальний посібник НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

До бібліотеки і електронного архіву академії передано інтерактивний мультимедійний навчальний посібник НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

До бібліотеки і електронного архіву академії передано інтерактивний мультимедійний навчальний посібник «НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. Вільний доступ до патентних фондів  і науково-дослідних робіт світу , В.Д. Вдовін, (українською та російською мовами). 

Наука


У навчальному посібнику розглянуті питання теоретичних і експериментальних досліджень, конструкторських розробок, літературного та патентного пошуку в рамках виконання науково-дослідної роботи студентом. Теоретичні, експериментальні дослідження і конструкторські розробки розглянуті на прикладах використання програм вільного доступу Model Vision Studium, ELCUT, КОМПАС, демо-версії MathCAD. Патентному пошуку і пошуку науково-дослідних робіт у відкритих фондах, доступних у мережі Інтернет, приділено основну увагу. Дано інтерактивні адреси відкритих фондів Укрпатенту, Роспатенту, Европатента, США, Японії, Китаю, Індії, наведені покрокові приклади. Велику допомогу досліднику нададуть спеціалізована пошукова система Google Scholar, наукова пошукова система Scirus, електронна енциклопедія Вікіпедія, доступні в Google відеофрагменти і відеоролики об'єктів пошуку. Безцінний обсяг інформації містять доступні фонди Массачусетського технологічного інституту. Наведено покроковий приклад оформлення презентації НДРС в пакеті PowerPoint.

Призначено для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання.

 

Кафедра галузевого машинобудування