Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація бакалаврів

Матеріали до акредитації розміщуються згідно до розпорядження Першого проректора НМетАУ проф. В.П.Іващенко (№11 від 26.03.2019).

Викладачі кафедри.

Обладнання лабораторій.

Склад групи забезпечення.

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №749-л від 29.05.2019 з 03 червня по 05 червня 2019 року на кафедрі металургійного палива та вогнетривів працювала експертна комісія з акредитації спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія, освітньо-професійної програми «Переробка нафти та газу», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ


Експертна комісія у складі: Мірошниченко Денис Вікторович, завідувач кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Гринишин Олег Богданович, професор кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Національного університету "Львівська політехніка", доктор технічних наук.

 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №752-л від 29.05.2019 з 03 червня по 05 червня 2019 року на кафедрі металургійного палива та вогнетривів працювала експертна комісія з акредитації спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія, освітньо-професійної програми «Хімічні технології», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ


Експертна комісія у складі: Знак Зеновій Орестович, професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету "Львівська політехніка", доктор технічних наук, голова комісії;

Кобельчук Юрій Михайлович, доцент кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", кандидат технічних наук.Вгору: Акредитаційна діяльність