Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Навчально-методична література

Перелік видань кафедри ХТКіВ в період  2007 – 2011р.р.

(2007-2008 уч.р., 2008-2009 уч.р., 2010-2011уч.р. 2011-…)

 

1

Методичні вказівки до виконання розрахунково-практичних завдань з дисципліни "Технологічні розрахунки" для студентів спеціальності 6.091606 / Укл.: Медведовська В.М., Пісчанська В.В., Москаленко В.Г. – Дніпропетровськ:              НМетАУ, 2008. - 47 с.

2

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Будова речовини і методи дослідження” для студентів спе-ціальності 6.091606 – хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів - /Укл. Т.Л.Карасик .- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.- 15 с.

3

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія і мінералогія” для студентів напрямку 6.091600 - хімічна технологія та інженерія / Укл. В.М.Медведовська, Л.В. Іващенко - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 36 с.

4

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Хімічна технологія кераміки і вогнетривів" для студентів спеціальності 6.091606     І частина / Укл.: В.Г. Москаленко, В.В. Пісчанська, В.М. Медведовська -              Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 25 с.

5

Пісчанська В.В., Москаленко В.Г., Шебанова Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Основи наукових досліджень в галузі та наукова інформатика" для студентів спеціальності 6.091600. ІІ частина. -Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 44 с.

6

Пісчанська В.В., Корен Л.М., Пилипчатін Л.Д. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів" для студентів спеціальності 7.091606. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. - 61 с.

7

Москаленко В.Г., Медведовська В.М., Пісчанська В.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Навчально-дослідна робота" для студентів спеціальності 6.091600 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 10 с.

8

Пісчанська В.В., Шебанова Н.В., Москаленко В.Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи наукових досліджень в галузі та наукова інформатика" для студентів спеціальності 6.091606 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 18 с.

9

Москаленко В.Г., Медведовська В.М., Пісчанська В.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-практичних завдань з дисципліни "Хімічна технологія кераміки і вогнетривів" для студентів спеціальності 6.091606 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 28 с.

10

Карасик Т.Л., Пісчанська В.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань дисципліни “Основи технічної творчості та інтелектуалізації” для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. - 19 с.

11

Іващенко Л.В., Пісчанська В.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”. І частина “Теоретичні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” для студентів спеціальності 6.091600. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008- 48 с.

12

Карасик Т.Л., Пісчанська В.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи технічної творчості та інтелектуалізації” для студентів спеціальності 6.091606 – хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.- 25 с.

13

Пісчанська В.В., Компанієць В.А. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Процеси та апарати хімічної промисловості" для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. - 26 с.

14

Пісчанська В.В., Медведовська В.М. Механічні процеси і апарати хімічних виробництв: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 52 с.

15

Іващенко Л.В., Пісчанська В.В., Москаленко В.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Хімічна технологія кераміки і вогнетривів" для студентів спеціальності 6.091600. ІІ частина. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 36 с.

16

Шебанова Н.В., Москаленко В.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Загальна технологія силікатів" для студентів спеціальності 6.091600. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 36 с.

17

Шебанова Н.В., Іващенко Л.В., Пилипчатін Л.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" для студентів спеціальності 6.091600. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 34 с.

18

Шебанова Н.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень в галузі та наукова інформатика” для студентів напряму6.051301 – хімічна технологія. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. - 13 с.

19

Пилипчатін Л.Д., Корен Л.М. Методичні вказівки до теплового та конструктивного розрахунку тунельної печі при виконанні курсового та дипломного проектування для студентів спеціальності 6(7).091606. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 46 с.

20

Карасик Т.Л., Москаленко В.Г., Іващенко Л.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Фізична хімія силікатів” для студентів спеціальності 6.091606. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 29 с.

21

Медведовська В.М. РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики студентів спеціальності 7.091606 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 11 с.

22

Медведовська В.М. РОБОЧА ПРОГРАМА технологічної практики студентів спеціальності 6.091606 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 13 с.

23

Москаленко В.Г. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни²Загальна технологія силікатів² для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 11 с.

24

Карасик Т.Л. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Фізична хімія силікатів” для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009 – 25 с.

25

Пісчанська В.В., Душина Л.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи" для студентів спеціальності 8.091606 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 19 с.

26

Іващенко Л.В., Пісчанська В.В.Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” ІІ частина “Взаємозв’язок основних властивостей вогнетривів з параметрами технологій” для студентів спеціальності 6.091606 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. - 40 с.

27

Іващенко Л.В., Пісчанська В.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Вогнетривкі матеріали” для студентів спеціальності 7.090402 (8.090402) - Металургія кольорових металів – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. - 20 с.

28

Медведовська В.М., Пісчанська В.В.Методичні вказівки до технологічного та конструктивного розрахунку трубного млина для студентів спеціальності 6(7).091606 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів– Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. - 21 с.

29

Пісчанська В.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни²Застосування вогнетривів в чорній і кольоровій металургії² для сту-дентів напряму 6.051301 – хімічна технологія  - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 10 с.

30

Голуб І.В., Пісчанська В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп’ютерне моделювання футеровок теплових агрегатів" для студентів спеціальності 7.091606 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 12 с.

31

Пісчанська В.В.,  Москаленко В.Г., Пилипчатін Л.Д. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Хімічна технологія кераміки і вогнетривів" для студентів для студентів напрямку 6.0513 – хімічна технологія– Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.- 15 с.

32

Пісчанська В.В., .Шебанова Н .В., Карасик Т.Л., Голуб І.В. Методичні вказівки до проведення практичних занять за дисципліною "Процеси та апарати хімічної промисловості " для студентів напряму6.051301 – хімічна технологія. Частина І "Теплові та механічні процеси" - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.- 60 с.

33

Медведовська В.М, Іващенко Л.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Кристалографія і мінералогія” для студентів спеціальності 6.091606 - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- 47 с.

34

Медведовська В.М., Шебанова Н.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. -  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.- 14 с.

35

Корен Л.М., Медведовська В.М. Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних проектів (робіт), випускних робіт магістрів, випускних робіт бакалаврів для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.- 57 с.

36

Москаленко В.Г. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни²Загальна технологія силікатів² для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 11 с.

37

Іващенко Л.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Основи технології тугоплавких та силікатних матеріалів" для студентів напрямку 6.0513 - хімічна технологія – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. - 11 с.

38

Шебанова Н.В., Пилипчатін Л.Д. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Процеси і апарати хімічної промисловості" для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- 68 с.

39

Корен Л.М. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Механічне обладнання заводів вогнетривкої і керамічної промисловості” для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія- Дніпропетровськ, НМетАУ, 2009.- 51 с.

40

Корен Л.М., Шебанова Н.В., Карасик Т.Л. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Процеси та апарати хімічної промисловості” для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.- 41 с.

41

Корен Л.М.- Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завданні до вивчення дисципліни ˝Механічне обладнання заводів вогнетривкої і керамічної промисловості˝ для студентів напрямку 6.051301 – хімічна технологія Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.- 11 с.

42

Голуб І.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології" для студентів напрямку 6.0513 - хімічна технологія– Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- 22 с.

43

Голуб І.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-практичних завдань з дисципліни "Математичне моделювання и застосування ЕОМ в хімічній технології" для сту-дентів напряму 6.051301 – хімічна технологія - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- 38 с.

44

Голуб І.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Математичне моделювання и застосування ЕОМ в хімічній технології" для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- 36 с.

45

Голуб І.В Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Математичне моделювання и застосування ЕОМ в хімічній технології" для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- 16 с.

46

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок виробництва алюмосилікатних вогнетривів» з дисципліни «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів» для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. Частина І     /Укл.: В.М. Медведовська, О.С. Наумов, В.В. Пісчанська. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 53 с.

47

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок виробництва алюмосилікатних вогнетривів» з дисципліни «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів» для студентів напряму 6.051301 – хімічна технологія. Частина ІІ     /Укл.: В.М. Медведовська, О.С. Наумов, В.В. Пісчанська. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 48 с.