Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація

6 лютого 2019 р. закінчила роботу експертна комісія Міністерства освіти і науки України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти під керівництвом голови комісії, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автоматизації та робототехнічних систем ім. академіка І. І. Мартиненка Національного університету біоресурсів та природокористування України Лисенко Віталія Пилиповича і члена експертної комісії, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету Дубового Володимира Михайловича.


Зображення

image img_20190605_105317.jpg

image img_20190605_105350.jpg

image img_20190605_110228.jpg

5 червня 2019 р. закінчила роботу експертна комісія Міністерства освіти і науки України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти під керівництвом голови комісії, доктора технічних наук, професора, професора кафедри теоретичної механіки Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова Волкова Віктора Едуардовича і члена експертної комісії, доктора технічних наук, доцента, професора кафедри інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Притчина Сергія Емільовича.


Додатки

151_nmetau.pdf (151_nmetau.pdf 26652 kb)

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній металургійній академії України

visnovki_ekspertnoyi_komisiyi_bakalavri_2019.pdf (visnovki_ekspertnoyi_komisiyi_bakalavri_2019.pdf 26110 kb)

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  у Національній металургійній академії України