Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра автоматизації виробничих процесів (АВП)

Рибальченко Марія Олександрівна photo

Завідувач кафедри: Рибальченко Марія Олександрівна

Контакти:

Адреса Кафедра АВП (кімн.160), НМетАУ, просп. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005.

E-mail: kaf.app@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: +38056 746 31 40Кафедра АВП Національної металургійної академії України створена наказом Міністра вищої та середної освіти Української РСР N 518 від 22.10.1960 р.

Сьогодні вона є однією з провідних кафедр НМетАУ і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів на факультеті комп'ютерних систем, енергетики та автоматизації. Кафедра АВП за ліцензією МОН України здійснює набір 50 абітуріентів до бакалаврату за напрямом 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Термін навчаня у бакалавраті становить 4 роки, підготовка магістрів після бакалаврату триває 1,5 роки. Для молодших спеціалістів, які отримали освіту за цим напрямом, термін навчання може бути скороченим на 2 роки.

До професорсько-викладацького складу кафедри входять висококваліфіковані фахівці, які мають багатий досвід практичної роботи з автоматизації виробничих процесів в металургійній галузі. Серед них 2 професори та 6 доцентів, 2 лауреати Державної премії України в галузі науки та техніки, 1 Заслужений Діяч науки та техніки України.

Кафедру відрізняє достатньо високий рівень матеріально-технічної забезпеченності навчального процесу. Навчання здійснюється у трьох лекційних залах, які обладнані спеціалізованими технічними засобами та сучасною проекційною технікою; трьох навчальних лабораторіях вимірювальної техніки та технічних засобів АСУТП; двох комп'ютерних класах.

По закінчені навчання випускники кафедри можуть працювати на будь-яких промислових підприємствах України фахівцями з електроніки та програмування у відділах КВП і А, посідати керівні посади у службах автоматизації та КВП. Придбані знання та навички практичної роботи з автоматизації виробничих процесів, достатній рівень володіння комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями забезпечують мобільність наших студентів і дозволяють їм продовжувати навчання в провідних європейських вищих навчальних закладах.

 


Facebook: https://www.facebook.com/avp.udunt/

Instagram: https://www.instagram.com/avp_udunt/

Google Maps: https://goo.gl/maps/FcbRVCuVDghtJhMa8