Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація

На кафедрі промислової теплоенергетики завершила роботу експертна комісія, яка у період з 10 по 12 червня 2019 року проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Експертна комісія призначена наказом Міністерства освіти і науки України від 23 травня 2019 р. № 709-Л.

Склад експертної комісії: Черноусенко Ольга Юріївна - завідувач кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії; Ратушняк Георгій Сергійович - декан факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, професор, експерт.

                                              

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

 


 

06 лютого 2019 року в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, яка згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» від 22 січня 2019 р. № 89л проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем освіти.

Склад експертної комісії: Черноусенко Ольга Юріївна - завідувач кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, доктор технічних наук, професор; Замицький Олег Володимирович - завідувач кафедри теплоенергетики Криворізького національного університету, м. Кривий Ріг, доктор технічних наук, професор.

Комісія у період з 4 по 6 лютого 2019 року розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього закладу вищої освіти вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем.

У ході експертизи розглянуто первинні документи і фактичні дані на відповідність Акредитаційним умовам проведення освітньої підготовки студентів. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців і їх відповідність нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв'язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою, яка підлягає акредитації.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ


Зображення

image 255412900_156002.jpg

image 257017584_1004.jpg