Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Всім студентам

1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт зіспеціальності136 – Металургія Освітня програма «Металургія» / Укл.: Ступак Ю.О., Соловйова І.А., Горобець А.П., Водін І.Й. – Дніпро-Нікополь: НФ УДУНТ, 2022. – 51 с. ВІДКРИТИ/ЗАВАНТАЖИТИ

2. Робоча програма виробничої практики студентів (рівень бакалавра, спеціальність 136 – Металургія, освітня програма «Металургія») / Укл.: Балакін В.Ф., Ступак Ю.О., Соловйова І.А., Водін І.Й. – Дніпро-Нікополь: НФ УДУНТ, 2022. – 27 с. ВІДКРИТИ/ЗАВАНТАЖИТИ

3. Робоча програма переддипломної практики студентів (рівень бакалавра, спеціальність 136 – Металургія, освітня програма «Металургія») / Укл.: Балакін В.Ф., Ступак Ю.О., Соловйова І.А., Водін І.Й. – Дніпро-Нікополь: НФ УДУНТ, 2022. – 28 с. ВІДКРИТИ/ЗАВАНТАЖИТИ

4. Наскрізна програма практичної підготовки студентів (рівень бакалавра, спеціальність 136 – Металургія, освітня програма «Металургія») / Укл.: Балакін В.Ф., Ступак Ю.О., Соловйова І.А., Водін І.Й. – Дніпро-Нікополь: НФ УДУНТ, 2022. – 28 с. ВІДКРИТИ/ЗАВАНТАЖИТИ

5. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у кваліфікаційних роботах для студентів усіх напрямів та спеціальностей / Укл.: І.І. Іванов, Л.В. Бабенко, О.В. Матухно, А.Г. Мєшкова, С.Є. Суліменко, М.В. Сухарева. – Дніпро: НМетАУ, 2019. –37 с. ВІДКРИТИ/ЗАВАНТАЖИТИВгору: Матеріали для студентів