Національна металургійна академія України

XІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених

«Молоді вчені 2021 - від теорії до практики»

25 березня 2021 р.

Шановні магістранти, аспіранти, молоді вчені! Запрошуємо Вас прийняти участь в конференції «Молоді вчені 2021 - від теорії до практики» (25 березня 2021 р.), яку проводитиме Національна металургійна академія України*ПРИМ. Конференцію, як і в минулі роки, включено до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік (поз. 637, лист від 13.01.2021 №221/10-37).

Матеріали конференції будуть видані у вигляді друкованого збірника та електронного видання (CD-диск)**, згідно з діючими стандартами. Приймаються роботи (тези доповідей, статі) обсягом від двох сторінок (див. вимоги).

*ПРИМ формат проведення конференції ("очний" або "заочний"залежатиме від поточної епідеміологічної ситуації.

** – терміни виходу з друку збірника: електронна версія (PDF, на СД) – до 12 квітня 2021 р.; друкована версія (у вигляді «книжки») – до 01 травня 2021 р.

Основні напрямки роботи (секції) конференції:  

                                                                 1. Металургія, металообробка, машинобудування. Нові матеріали

                                                                 2. Економіка, управління, менеджмент. Муніципальне господарство

                                                                 3. Інформатика, ІТ-технології, робототехніка. Прикладна математика

                                                                 4. Харчова і переробна промисловість, сільське господарство та інші галузі економіки. Екологія

                                                                 5. Природничі, гуманітарні, соціально-політичні науки, в т.ч. педагогіка і психологія


 ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ/ОЗНАЙОМЛЕННЯ:  

БЛАНК ЗАЯВКИ на участь            ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ          ШАБЛОН (приклад оформлення) статті


Заявку разом із доповіддю (статтею) слід направляти до Оргкомітету (м. Дніпро) електронною поштою  (секретар конференції – Ступак Юрій Олександрович).

Заявки приймаються тільки разом з доповідями (статтями)!

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН подання заявки на участь та доповіді (статті) - 22 березня 2021 р. (включно).

 


 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШІ КОНФЕРЕНЦІЇ, в т.ч. міжнародні (за межами України): 

http://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p3746

Інформаційні повідомлення


Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання