Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ХV міжнародна конференція в Технічному університеті м. Варна (Болгарія)

ХV міжнародна конференція "Стратегія якості в промисловості та освіті", організована і проведена Інститутом інтегрованих форм навчання НМетАУ (директор інституту, співголова оргкомітету конференції проф. Т.С. Хохлова) за підтримки керівництва НМетАУ успішно відбулася 3-6 червня 2019 р Технічному університеті м Варна (Болгарія). За підсумками конференції учасникам були вручені іменні сертифікати, що підтверджують участь у конференції, а також сертифікати ТУ-Варна про стажування за міжнародною програмою. Підготовлений до видання збірник матеріалів конференції (у вигляді книги та на CD).

Детальніше...

          

Інформаційні повідомлення


 

В роботі конференції взяли участь понад 50 представників вищих навчальних закладів та наукових організацій України, Болгарії та інших країн.

 

  

  

 

З урахуванням заочної участі загальна чисельність учасників склала більше 400 чоловік з приблизно 140 наукових організацій і вищих навчальних закладів чотирьох держав.

Відповідно до Програми конференції і договором про співпрацю між НМетАУ та ТУ-Варна представниками університету для учасників конференції були проведені ознайомчі екскурсії по кафедрам та лабораторіям університету (див. на фото).

 

 

   

 

   

  

Оргкомітетом підготовлено та видано збірник матеріалів конференції, до якого увійшли понад 120 тез доповідей і статей (загальний обсяг - 550 сторінок). Збірник випущений в двох форматах - традиційному, на папері (у вигляді книжки) і електронному (на СD).

Для учасників конференції, які подали заявки на проходження стажування за міжнародною програмою (4 кредити, 120 годин), з 31 травня по 9 червня 2019 р. керівниками відповідних підрозділів ТУ-Варна і провідними вченими був прочитаний цикл лекцій та проведено 2 майстер-класи. Один з майстер-класів було проведено фахівцями ТУ-Варна у тандемі з колегами з України (Національний авіаційний університет, м Київ). 

  

  

  

За підсумками стажування та участі в конференції учасникам були вручені іменні сертифікати, що підтверджують участь у конференції, а також сертифікати про стажування, що підтверджують міжнародний досвід для отримання звання доцента і професора відповідно до нового «Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань» № 656 від 19 серпня 2015 року та Законом України «Про вищу освіту», що враховуються також при ліцензуванні та акредитації освітніх послуг.

  

  

Після закінчення роботи конференції було проведено опитування її учасників, яке показало, що поставлені оргкомітетом завдання були виконані повністю. Учасники щиро дякували представникові НМетАУ в оргкомітеті проф. Тетяні Хохловій за прекрасну організацію заходу та можливість обміну досвідом з колегами з Технічного університету м Варни і колегами з вузів України та Болгарії.

Оргкомітет висловлює щиру подяку ректорату Технічного університету м. Варни і особисто ректору ТУ-Варна проф. Венціславу Вальчеву за прекрасні умови, які були створені для проведення конференції та проходження стажування за міжнародною програмою.

 Секретар оргкомітету

к.т.н. Юрій Ступак

Нікопольський факультет (м. Нікополь)