UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

XIV Міжнародна конференція

Міністерство освіти і науки України

Національне агентство акредитації України

Національна металургійна академія України /НМетАУ/

Технічний університет –ТУ Варна /Болгарія/

Університет Алгарве Фаро /Португалія/

Технічний університет – Відень /Австрія/

Інститут Інтегрованих форм навчання НМетАУ

Національний авіаційний університет /Україна/

Дніпровський освітній центр

Харківський торгово-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

 

XIV Міжнародна конференція  

«Стратегія якості в промисловості і освіті»

4 червня - 7 червня 2018 р.*

Технічний університет - Варна

м. Варна, Болгарія

*без урахування термінів прибуття, вибуття і розміщення учасників

Детальна інформація (заявка на участь, вимоги до доповідей тощо) - у файлах 

Інформ. (укр.)   Інформ. (рос.)   ЗАЯВКА

Приклади оформлення статей (укр.)  (рос.)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в XIV-й Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті».

На конференцію традиційно запрошуються керівники вищих органів виконавчої влади, представники крупних підприємств і компаній, провідні фахівці в галузі стандартизації, сертифікації та якості, відомі вчені, викладачі вищих навчальних закладів з України, країн СНД і Балтії, Болгарії та інших країн Східної Європи. Участь в нашій конференції – це прекрасна можливість для обміну досвідом, налагодження творчих та ділових стосунків з колегами і потенційними партнерами в сфері бізнесу, в промисловому секторі та в галузі освіти.

 В період конференції, за основними її напрямами, на базі ТУ Варна буде проводитися стажування з 1.06.18 по 10.06.18 в обсязі 4 кредити (120 академічних годин - аудиторна і самостійна робота) з видачею сертифіката.

  

Основні напрями роботи конференції

1. Якість в промисловості:

-     результати теоретичних і прикладних наукових досліджень, інноваційні розробки і технології для базових галузей промисловості;

-     сучасні технології та обладнання для підприємств металургії, машинобудування та інших галузей промисловості;

-     перспективні конструкційні матеріали і перспективні технології обробки матеріалів;

-     енергозберігаючі технології у промисловості;

-     екологія і охорона навколишнього середовища;

-     питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в промисловості;

-     роль систем якості у забезпеченні конкурентоспроможності на локальних і глобальних ринках.

 2.  Якість в освіті:

-    міжнародне співробітництво та інтеграція в сфері освіти;

- інноваційні технології в освіті, розвиток наукової та інноваційної діяльності;

- сучасні підходи до модернізації структури і змісту освіти;

-    підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для гірничо-металургійних і машинобудівних підприємств в сучасних умовах, забезпечення доступності та безперервності освіти;

-    підвищення ефективності взаємодії вищих навчальних закладів з роботодавцями й бізнесом;

-    управління якістю освітніх послуг;

-    питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в освіті.

 3.  Інформаційні технології в промисловості й освіті:

-    інформаційні системи в промисловості, інформаційна безпека та захист інформації;

-    автоматизоване управління технологічними процесами та інтегровані виробничі системи;

-    інформатизація й комп’ютеризація навчального процесу, програмно-технічні комплекси й технології;

-    програмно-технічне забезпечення різних форм навчання, в т.ч. дистанційного;

-    CAD/CAM/PDM-системи і комп’ютерна графіка в навчальних закладах і в промисловості;

-    технології розробки, експертиза якості програмних продуктів;

-    проблеми охорони прав інтелектуальної власності на програмні продукти;

-    проблеми опублікування результатів наукових досліджень і доступу до баз науково-технічної інформації;

-    проблеми підготовки спеціалістів з інформаційних технологій.

 4.  Теоретичні й прикладні аспекти розвитку економічної теорії та її інноваційно-інвестиційний потенціал в сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості:

-    сучасні проблеми економічної теорії і актуальні проблеми сучасної економіки;

-    проблеми залучення інвестицій в розвиток бізнесу і промисловості;

-    антикризові програми в реальному секторі економіки;

-    питання фінансового менеджменту і оподаткування;

-    економіка праці і управління персоналом;

-    прикладні інструменти бережливого управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;

-    економічні аспекти впровадження систем управління якістю;

-    модифікація конкурентної політики в умовах становлення інноваційної економіки;

-    міжнародний досвід і вітчизняна практика реалізації конкурентної політики;

-    інноваційні аспекти модернізації економіки в теорії конкуренції;

-    теоретичний базис конкурентоспроможності підприємств.

 

Мови конференції

Основні робочі мови конференції - українська, болгарська, англійська, російська.

 

 Важливі дати:

Надання статей (тез доповідей)                             – до 30 квітня 2018 р.

Термін подання заявки і оплата очної участі           – до 12 травня 2018 р.

Подача документів на оформлення візи                 – до 14 травня 2018 р.

Оплата очної участі                                                – до 16 травня 2018 р.

 

 Контактна інформація

Адміністратор конференції (м. Дніпро):

Ступак Юрій Олександрович

моб. +38 067 250-60-26;  +38 095 254-76-52

Тел/ факс +38 0562 47-18-87

e-mail: ncon@ukr.net

 

Детальна інформація (заявка на участь, вимоги до доповідей тощо) - у файлах: Інформ. (укр.)   Інформ. (рос.)   ЗАЯВКА    Приклади оформлення статей (укр.)  (рос.)

Інформаційні повідомлення 04.03.2018.


Інститут інтегрованих форм навчання


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2018 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Учбові матеріали

Історія

Корисне