UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

Новости | Поиск


Первичная аккредитационная экспертиза ОПП «Обработка металлов давлением»

           В соответствии с приказом Министерства Образования и Науки Украины №103-л от 22.01.2019 с 06 февраля по 8 февраля 2019 года на кафедре обработки металлов давлением им. акад. А.П. Чекмарева работала экспертная комиссия по аккредитации образовательно-профессиональной программы второго (магистерского) уровня высшего образования «Обработка металлов давлением» специальности 136 Металлургия.

 Состав комиссии:

  • Председатель комиссии: Кухарь Владимир Валентинович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой обработки металлов давлением, Приазовский государственный технический университет;
  • Член комиссии: Максименко Олег Павлович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой обработки металлов давлением, Днепровский государственный технический университет.

С выводами экспертной комиссии можно ознакомиться по ссылке: ВЫВОДЫ.

r_omt.jpg

k_omt.jpg

 

 

 

 

Аккредитационная экспертиза образовательно-профессиональной программы «Промышленная теплотехника» по специальности 136 «Металлургия»

06 февраля 2019 в Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) закончила работу экспертная комиссия, назначенная приказом Министерства образования и науки Украины от 22 января 2019 № 89 л, проводившая первичную аккредитационную экспертизу образовательно-профессиональной программы «Промышленная теплотехника» по специальности 136 «Металлургия» второго (магистерского) уровня высшего образования. Состав экспертной комиссии:  Дешко Валерий Иванович – заведующий кафедрой теплотехники и энергосбережения Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», доктор технических наук, профессор; Ганжа Антон Николаевич – заведующий кафедрой теплотехники и энергоэффективных технологий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», доктор технических наук, профессор 


 В период с 4 по 6 февраля 2019 комиссия рассмотрела представленное Национальной металлургической академией Украины аккредитационное дело и провела непосредственно на месте экспертную оценку соответствия образовательной деятельности НМетАУ требованиям к аккредитации образовательно-профессиональной программы «Промышленная теплотехника» по специальности 136 «Металлургия» второго (магистерского) уровня высшего образования. Во время экспертной оценки комиссия проверила достоверность информации, фактическое состояние кадрового, учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения, содержание и качество подготовки специалистов и их соответствие нормативным требованиям, состояние международных, образовательных, научных связей, научной деятельности и привлечения к ней соискателей высшего образования по образовательно-профессиональной программе, подлежащей аккредитации.

С заключениями экспертной комиссии можно ознакомиться по ссылке: ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм «Електрометалургія сталі і феросплавів», «Спеціальна металургія», «Металургія кольорових металів» News icon

У відповідності з наказом Міністерства Освіти і Науки України №103-л від 22 січня 2019 року з 06 лютого на кафедрі електрометалургії розпочали працювати експертні комісії з акредитації освітньо-професійних професійних програм другого (магістерського) вищої освіти: "Електрометалургія сталі і феросплавів", "Спеціальна металургія", "Металургія кольорових металів".

Комісії працюють в наступному складі:

1. З акредитації освітньо-професійних програм "Електрометалургія сталі і феросплавів", "Спеціальна металургія": 

  • Голова комісії - Михаленков Костянтин Вікторович, виконуючий обов’язки завідувача кафедри фізико-хімічних основ технології металів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор.
  • Члени комісії: Цивірко Едуард Іванович, професор кафедри машин і технології ливарного виробництва Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор; Руських Володимир Петрович, завідувач кафедри металургії чорних металів Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», кандидат технічних наук, доцент. 

2. З акредитації освітньо-професійних програм "Металургія кольорових металів": 

  • Голова комісії - Овчинников Олександр Володимирович, завідувач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.
  • Член комісії: Aфтанділянц Євгеній Григорович, завідувач кафедри  технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор технічних наук, професор

Термін роботи комісії 6-8 лютого 2019 року.

 Під час експертної оцінки комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців та їх відповідність нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв'язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою, яка підлягає акредитації.

З висновками експертних комісій можна ознайомитися за посиланнями:

  • ОПП "Електрометалургія сталі і феросплавів": ВИСНОВКИ
  • ОПП  "Спеціальна металургія": ВИСНОВКИ
  • ОПП "Металургія кольорових металів": ВИСНОВКИ

Поздравляем магистров кафедры интеллектуальной собственности и управления проектами! News icon

В этом учебном году выпуск студентов кафедры интеллектуальной собственности и управления проектами был значительно больше, чем в предыдущие годы, поскольку включал выпуск магистров по образовательно-профессиональным программам «Интеллектуальная собственность», «Управление проектами» и «Административный менеджмент». Всего в период с 08.01.2019 года по 16.01.2019 года успешно защитили выпускные работы магистров 56 студентов дневной и заочной форм обучения, из них 10 получили дипломы с отличием, 1 - рекомендация в аспирантуру.

Аккредитационная экспертиза образовательно-профессиональной программы «Промышленная теплотехника» по специальности 136 «Металлургия» News icon

 Приступила к работе экспертная комиссия для проведения первичной аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Промышленная теплотехника» по специальности 136 «Металлургия» второго (магистерского) уровня высшего образования. Экспертная комиссия, назначена приказом Министерства образования и науки Украины от 22 января 2019 № 89 л.

Состав экспертной комиссии: Дешко Валерий Иванович - заведующий кафедрой теплотехники и энергосбережения Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», доктор технических наук, профессор; Ганжа Антон Николаевич - заведующий кафедрой теплотехники и энергоэффективных технологий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», доктор технических наук, профессор.

Во время проведения первичной аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Промышленная теплотехника» студентами специальности 136 «Металлургия» выполнены комплексные контрольные работы.

 

Объявляется набор на 3 месячные курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Приглашаем учащихся 11 классов для подготовки по предметам:

украинский язык и литература, математика, физика, химия, история Украины, английский язык.

Начало занятий 9 февраля  2019 года. 

 Выпускники курсов имеют возможность получения дополнительных баллов  при зачислении на технические специальности академии.

Более подробную информацию можно получить по адресу:

г.Днепр, пр.Гагарина, 4 (комн.232), тел. (056) 744-70-51, (068) 544-25-85.

Міжнародна науково-технічна конференція “Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» – ІТММ 2019 News icon

Шановні колеги, організаційний комітет десятої міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», запрошує вас прийняти участь у заході, що відбудеться 26 – 28 березня 2019 року на базі Національної металургійної академії України.

Поздравляем с успешной защитой!

На кафедре ИТС завершились защиты магистров по специальности "122 – Компьютерные науки".

В результате 72 магистра успешно защитились, из них 10 получили дипломы с отличием, 7 – рекомендации в аспирантуру.

Желаем не останавливаться на достигнутом!

 

 

 

Аккредитационная экспертиза образовательно-профессиональной программы «Экология»

30 января 2019 в Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) закончила работу экспертная комиссия, назначенная приказом Министерства образования и науки Украины от 11 января 2019 № 49 л, проводившая первичную аккредитационную экспертизу образовательно-профессиональной программы «Экология» по специальности 101 «Экология» второго (магистерского) уровня высшего образования.  Состав экспертной комиссии: Сафранов Тамерлан Абисалович - заведующий кафедрой экологии и охраны окружающей среды Одесского государственного экологического университета, г. Одесса, доктор геолого-минералогических наук, профессор; Лукашов Дмитрий Владимирович - заведующий кафедрой экологии и зоологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, доктор биологических наук, профессор

 

   В период с 28 по 30 января 2019 комиссия рассмотрела представленное Национальной металлургической академией Украины аккредитационное дело и провела непосредственно на месте экспертную оценку соответствия образовательной деятельности НМетАУ требованиям к аккредитации образовательно-профессиональной программы «Экология» по специальности 101 «Экология»  второго (магистерского) уровня. Во время экспертной оценки комиссия проверила достоверность информации, фактическое состояние кадрового, учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения, содержание и качество подготовки специалистов и их соответствие нормативным требованиям, состояние международных, образовательных, научных связей, научной деятельности и привлечения к ней соискателей высшего образования по образовательно-профессиональной программе, подлежащей аккредитации. Также студентами специальности 101 «Экология» выполнены комплексные контрольные работы. С заключениями экспертной комиссии можно ознакомиться по ссылке: ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

X Международная конференция молодых ученых

Уважаемые магистранты, аспиранты, молодые ученые!

Приглашаем вас принять участие в X Международной конференции «Молодые ученые 2019 – от теории к практике». Конференция состоится 07 марта 2019 г. в здании Национальной металлургической академии Украины в конференц-зале.

Ссылки для скачивания/просмотра:    Информация о конференции      Заявка     Образец оформления статьи (шаблон)

На кафедре ИТС проходят защиты магистров по специальности "122 – Компьютерные науки"

 
Кафедра поздравляет с успешными защитами выпускников, желает им вдохновения и профессионального роста!
 

 

 

Светлой памяти проф. М.И.Ханина News icon

Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова з глибокою скорботою повідомляє про смерть на 85 році життя видатного вченого, непересічної людини, Почесного професора НМетАУ, багаторічного співробітника кафедри, д.т.н. Марка Ісааковича Ханіна.
За свій довгий життєвий та творчий шлях Марко Ісаакович став автором понад 180 наукових праць, 30 винаходів, підготував багато спеціалістів в сфері трубного виробництва – працівників підприємств, науковців, викладачів. За ці надбання проф. Ханіну було присвоєно звання Відмінник Вищої школи України. Марко Ісаакович був людиною надзвичайно широкої ерудиції, глибоких знань, гострого розуму – при цьому дуже доброзичливою, позитивною, життєлюбною й працьовитою. Професор Ханін вмів вразити і влучним словом, і дотепним жартом – і саме його почуття гумору пам’ятається більш за все. 
Висловлюємо щирі співчуття родині нашого дорогого колеги.
Світла пам’ять Марку Ісааковичу.
 

X Международная конференция молодых ученых

Уважаемые магистранты, аспиранты, молодые ученые!

Приглашаем вас принять участие в X Международной конференции «Молодые ученые 2019 – от теории к практике». Конференция состоится 07 марта 2019 г. в здании Национальной металлургической академии Украины в конференц-зале.

Ссылки для скачивания/просмотра:    Информация о конференции      Заявка     Образец оформления статьи (шаблон)

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Теплофізика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» News icon

Приступила к работе экспертная комиссия для проведения первичной аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Теплофизика» по специальности 144 «Теплоэнергетика» по второму уровню высшего образования

Состав экспертной комиссии:

Председатель комиссии - Рябенко Александр Антонович - заведующий кафедрой гидроэнергетики, теплоэнергетики и гидравлических машин Национального университета водного хозяйства и природопользования, д.т.н., профессор

Гакал Павел Григорьевич - заведующий кафедрой аэрокосмической теплоэнергетики Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», д.т.н., доцент

 

I тур Всеукраїнської студентської олімпіади з обробки металів тиском

До уваги студентів, що навчаються за напрямом Металургія, спеціалізація Обробка металів тиском!

I тур Всеукраїнської студентської олімпіади з обробки металів тиском відбудеться у п'ятницю, 18.01.2019, о 10 годині в аудиторії А403. 

Запрошуємо взяти участь всіх бажаючих!

Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова

Поздравляем с успешной защитой!

   Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова від усієї душі вітає наших дорогих аспірантів Ганну Макеєву та Сергія Бондаренко з блискучими захистами кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском, які відбулись напередодні новорічних свят! Окремі поздоровлення науковим керівникам дисертаційних робіт - проф., д.т.н. Я.В.Фролову та д.т.н. О.Ю.Гридіну.

     На світлинах, зроблених доц. О.С.Бобухом, наші пошукачі під час процедури захисту.

                              img_20181227_124824.jpg  img_20181227_144923.jpg

Объявляется набор на 3 месячные курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Приглашаем учащихся 11 классов для подготовки по предметам:

украинский язык и литература, математика, физика, химия, история Украины, английский язык.

Начало занятий 26 января  2019 года. 

 Выпускники курсов имеют возможность получения дополнительных баллов  при зачислении на технические специальности академии.

Более подробную информацию можно получить по адресу:

г.Днепр, пр.Гагарина, 4 (комн.232), тел. (056) 744-70-51, (068) 544-25-85.

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua