UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Спеціалізація "Управління проектами",
спеціальность: 0 - Не визначено

Кваліфікації

Керівник проектів та програм

Навики

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління проектами, що передбачає проведення досліджень в процесах розроблення та виконання проекту, характеризується інноваційними підходами й невизначеністю умов та вимог та вирішення практичних завдань у сфері управління проектами, які включають:

-        системні та формальні засади управління проектами, портфелями та програмами розвитку підприємства;

-        принципи: розробки проектної документації, управління проектними роботами та змінами, закриття окремої фази або проекту в цілому, управління зацікавленими сторонами, визначення складу робіт; управління змістом, витратами, командою та ресурсами проекту, розробки бюджету, управління ризиками;

-        підходи до управління розкладами проекту;

-        принципи та підходи до управління контрактами, тендерами;

-        загальновживані комп`ютерні програми та системи для управління проектами;

-        спеціалізовані програмні продукти з управління проектами;

-        аспекти проектної діяльності, які потребують юридичної підтримки;

-        документальне супроводження проекту (юридичний аспект);

-          охорону праці в управлінні проектами.

Опис

Фахівці у сфері управління проектами володіють сучасним управлінським мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності у сфері управління проектною діяльністю, складовими та ресурсами проекту, з використанням сучасних інноваційних та інформаційних технологій, мають знання й навички з моделювання процесів розроблення та виконання проектів та прийняття рішень в управлінні проектами.
Набуття студентами компетентностей, необхідних для професійної діяльності включає:
- застосовування системних та формальних засад управління проектами, портфелями та програмами розвитку підприємства та навичками пошуку, обробки та використання інформації з різних джерел;
- уміння спілкуватися з використанням різних каналів зв'язку (усного, письмового, графічного), володіння професійною мовою галузі та вміння діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо;
- уміння турбуватись про здоров'я та безпеку (власні, інших людей, довкілля);
- уміння: оцінювати ресурси та тривалість робіт, розробляти розклади та бюджет проекту; оцінювати ризики, робити SWOT-аналіз; працювати у полі стандартів серії ISO 9000 та ISO 21500; управляти комунікаціями впродовж проекту; працювати зі спеціалізованими програмними продуктами з управління проектами; визначити аспекти проектної діяльності, які потребують юридичної підтримки;
- здатність: до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; розрізняти проекти, програми та портфелі, їх відмінності та особливості управління, виконувати розробку планів проектів; обґрунтовувати управління змінами; кваліфіковано закрити окрему фазу або проект в цілому; управляти зацікавленими сторонами, змістом проекту; визначати організаційні структури проекту; розвивати команду проекту; управляти ресурсами, витратами, ризиками, якістю проекту та командою проекту; документарно супроводжувати проект (юридичний аспект)
- розуміння видів та структур бізнес-планів.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Рейтинг кафедри

Міжнародний науково-практичний семінар

Навчальний процес

Наукова діяльність

Випускники

Абітурієнтам

Підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Акредитація освітньо-професійних програм "Інтелектуальна власність" та "Управління проектами" спеціальність 073 Менеджмент

Освітнi програми

Матеріали конференцій проведених кафедрою

Теми випускних робіт магістрів