Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Cилабуси дисциплін


Додатки

Силабус Управління проєктами.pdf (silabus_upravlinnya_proektami.pdf 284 kb)

Силабус Маркетинг інновацій.pdf (marketing_innovatsiy_silabus.pdf 261 kb)