Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій: збірник наукових праць конференції

У збірнику наукових праць наведені матеріали VI Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансферу технологій». Збірник наукових праць становить інтерес для наукових працівників, викладачів, фахівців з інтелектуальної власності та управління проєктами, а також студентів.

14.04.2024

Запрошуємо взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»

Шановні колеги!
Український державний університет науки і технологій,
кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами та Науково-освітній центр «Центр інтелектуально-інноваційного консалтингу»
запрошують Вас взяти участь у роботі
VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»
«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»,
яка відбудеться 21-22 березня 2024 р.

04.02.2024

Вітаємо завідуючого кафедрою інтелектуальної власності та управління проєктами Петренка В.О. з отриманням Диплому Академіка Академії наук вищої школи! News icon

Колектив кафедри вітає д.т.н., завідуючого кафедрою, від тепер, академіка - Віталія Олександровича Петренка з отриманням Диплому Академіка Академії наук вищої школи  № 430 від 09.12.2023

Бажаємо Віталію Олександровичу подальшої плідної наукової праці задля розвитку кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами й Українського державного університету науки і технологій! Скорішої Перемоги, нехай здійснюються нові плани та задуми, відкриваються нові освітні програми під керівництвом Віталія Олександровича задля підготовки сучасних фахівців майбутнього відновлення України!

29.01.2024

Поєднання науки й освіти задля майбутнього відновлення України

Викладачі кафедри «Інтелектуальна власність та управління проєктами»: Петренко В.О.,Тубольцев Л.Г., Фонарьова Т.А.

 прийняли участь у Першій міжнародній науковій конференції по відродженню України

«MINING METALTECH 2023 –

Гірничо-металургійний комплекс:

інтеграція бізнесу, технологій та освіти»

Доповідь вчених кафедри «УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНИМ ВИРОБНИЦТВОМ НА ОСНОВІ КОМПЛАЄНС» поєднує сучасні новітні інструменти в управлінні та відповідає розвитку освітньої програми «Комплаєнс металургійного виробництва» магістерського рівня освіти та підготовці сучасних керівників металургійних підприємств.

20.12.2023.

На кафедрі Інтелектуальної власності та управління проєктами відбувся науковий семінар за участю стейкхолдерів освітніх програм кафедри на тему: ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА News icon

У науковому семінарі прийняли участь провідні фахівці та науковці з металургії, управління проєктами та інтелектуальної власності (на фото зліва направо перший ряд):

Гупало Е.В. Олена В’ячеславівна, к.т.н., доцент УДУНТ,

Верещак Віктор Іванович, Генеральний директорНауково-виробничої фірми «КОШ» ,

Петренко Віталій Олександрович, д.т.н., проф., завідувач кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами УДУНТ,

Грес Леонід Петрович, д.т.н., професор УДУНТ,

(на фото другий ряд)

Писаренко Вадим Юрійович, керівник науково-дослідницького департаменту Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне»,

Швець Євгенія Сергіївна, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами УДУНТ,

Каракаш Євгеній Олександрович, к.т.н., доцент УДУНТ,

Чайка Леонід Олексійович, к.т.н., с.н.с., завідувач науково-дослідної лабораторії  Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України, 

Одинченко Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами УДУНТ.

<span style="font-family: 'Times New Roman',serif; mso ...

12.11.2023.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ПОЄДНАННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

Видана монографія «Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи».Дніпро, 2023.

Колективом авторів:

Тубольцев Леонід Григорович, кандидат техн. наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник промисловості України, завідувач Науково-організаційного відділу, Інститут чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України,

Пригунова Адель Георгіївна, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, завідувачка відділу, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,

Нарівський Анатолій Василійович, чл.-корр. НАН України, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, директор, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,

Петренко Віталій Олександрович, д-р техн. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами Українського державного університету науки і технологій.

Монографія містить широке коло питань розвитку чорної металургії, які розглядаються в контексті теоретичних, економічних та технологічних особливостей сучасного стану та еволюції. Аналізуються підходи та способи забезпечення сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу України в умовах світового та вітчизняного виробництва металопродукції, а також відновлення металургії України після її руйнації внаслідок воєнної агресії рф. Розглянуто сучасні металургійні процеси та інноваційні технології управління сталим розвитком. Представлено методичні розробки щодо аналізу виробництва, моделювання і прогнозу очікуваних перспектив. У кожному розділі наведено цілі та результати досліджень металургійних процесів, а також список рекомендованих бібліографічних посилань.

Книга призначена для широкого кола фахівців чорної металургії та суміжних з нею спеціальностей, а також студентів металургійних, екон ...

09.10.2023.

Наукові здобутки та результати викладачів кафедри та аспіранта увійшли до міжнародної колективної монографії «Innovative integrated computer systems in strategic project management», (Рига, Латвія, 2022)

Наукові здобутки та результати викладачів кафедри та аспіранта увійшли до міжнародної колективної монографії «Innovative integrated computer systems in strategic project management», яка видана європейським видавництвом "Landmark" SIA (Рига, Латвія, 2022) англійською мовою. DOI: https://doi.org/10.30837/MMP.2022.087.

Викладачі кафедри -  проф. В.О. Петренко, доц. Т.А.Фонарьова  та аспірант Бушуєв К.М. прийняли участь в інтернаціональному проєкті з підготовки  та видання  міжнародної колективної монографії «Innovative integrated computer systems in strategic project management » / «Інноваційні інтегровані комп'ютерні системи в стратегічному управлінні проектами»

Тема розділу монографії «Mission and strategy of the compliance program of metallurgical enterprise» / «Місія та стратегія комплаэнс-програми управління розвитком металургійного підприємства» в рамках наукового супровіду нової освітньої-професійної програми кафедри «Комплаєнс метларгійного виробництва» магістерського рівня.

Також викладачі кафедри проф. В.О. Петренко, доц. Т.А.Фонарьова  та аспірант Бушуєв К.М. прийняли участь у інтенсивному тренінгу з питань інформаційних технологій та управління проєктами «Innovative integrated computer systems in strategic project management»/«Інноваційні інтегровані комп'ютерні системи в стратегічному управлінні проектами» та отримали сертифікати.

 

06.10.2023.

Співпраця зі стейкхолдерами на кафедрі «Інтелектуальної власності та управління проєктами»

6 вересня 2023 року відбувалася зустріч зі стейкхолдером ОПП «Комплаєнс металургійного виробництва» Тубольцевим Леонідом Григоровичем, кандидатом техн. наук, старшим науковим співробітником, Заслуженим працівником промисловості України, завідувачем Науково-організаційного відділу Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України.

Під час зустрічі з членами групи забезпечення якості навчання освітньо-професійної програми «Комплаєнс металургійного виробництва» Тубольцев Л.Г. докладно зупинився на проблемах розвитку металургійного виробництва в повоєнний та післявоєнний періоди; підкреслив важливу роль освітньо-професійної програми у підготовці майбутніх фахівців в галузі металургії та управління металургійним виробництвом; поділився досвідом налагодження стосунків із партнерами та розповів про наукові проєкти, що наразі реалізуються за ініціативи та участі ІЧМ НАН України. По завершенні зустрічі із керівництвом кафедри та членами групи забезпечення якості навчання ОПП «Комплаєнс металургійного виробництва» були обговорені перспективи та напрями подальшого наукового співробітництва, питання покращення навчально-методичного забезпечення дисциплін ОПП. Леонід Тубольцев надав цінні пропозиції щодо розвитку та удосконалення <span style=" ...

06.10.2023.

30 серпня 2023 року відбулося засідання групи забезпечення якості нової освітньо-професійної програми «КОМПЛАЄНС МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА» магістерського рівня News icon

30 серпня 2023  року відбулося засідання групи забезпечення якості освітньо-професійної  програми «Комплаєнс металургійного виробництва» (магістерський рівень). 

У межах порядку денного обговорювалися питання:

1)  про результати прийомної компанії 2023 року та набір контингенту здобувачів ОПП «Комплаєнс металургійного виробництва»;

2) про розгляд зауважень та пропозицій від науково-педагогічних працівників, студентів та стейкхолдерів щодо покращення та удосконалення ОПП;

3) затвердження навчальних програм, силабусів ОПП;

4) формування бази вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки за ОПП «Комплаєнс металургійного виробництва» кафедри на 2023-2024 н.р.;

5) аналіз відповідності викладачів ОПП ліцензійним умовам та напрями його удосконалення та покращення на наступний навчальний рік;

6) аналіз навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення ОПП та рекомендації підвищення його якості.

Гарант ОПП професор Андрій СЕЛЕГЕЙ

06.10.2023.

Розвиток та спрямування у майбутнє кафедри «Інтелектуальної власності та управління проєктами» завдяки відкриттю новітньої освітньо-професійної програми спеціальності 073 -менеджмент спеціалізації «Інноваційно-правовий менеджмент» для бакалаврів

Із радістю повідомляємо абітурієнтів та всі зацікавлені сторони про відкриття на кафедрі «Інтелектуальної власності та управління проєктами» нової освітньо-професійної програми «Інноваційно-правовий менеджмент» бакалаврського рівня!

Бажаємо групі забезпечення якості освіти цієї ОПП наснаги, творчих та науково-педагогічних успіхів, багатьох талановитих абітурієнтів та студентів!

Усіх зацікавлених просимо прийняти участь в обговоренні проєкту ОПП «Інноваційно-правовий менеджмент» бакалаврського рівня, який розміщений у вкладці «Освітні програми». Очікуємо конструктивні пропозиції та зауваження, які група забезпечення якості опрацює задля покращення та удосконалення ОПП!

13.09.2023.

У фокусі уваги - підвищення професійної майстерності викладачів кафедри News icon

Доцент кафедри, кандидат економічних наук  Тетяна ФОНАРЬОВА прийняла участь у програмі Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Викладання права в закладах вищої освіти: виклики війни та післявоєнного відновлення» та опублікувала статтю «Сучасні підходи до викладання дисциплін освітньо-професійної програми «Інноваційно-правовий менеджмент» в рамках науково-методичного супроводу нової освітньо-професійної програми «Інноваційно-правовий менеджмент» бакалаврського рівня освіти УДУНТ.

Старший викладач кафедри Швець Євгенія Сергіївна прийняла участь у Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін». Курс включав у себе 6 кредитів ECTS (180 годин), які були прослухані на лекціях за темами: «Сучасний інструментарій викладання правових дисциплін», «Організаційно-правове регулювання вищої освіти в Україні», «Інноваційні методи і прийоми викладання юридичних дисциплін у закладі вищої освіти».

Також Євгенія Сергіївна узяла участь у Міжнародному підвищення кваліфікації (вебінарі) на тему: «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ».

 

13.09.2023.

У фокусі уваги - міжнародне наукове стажування викладачів кафедри

Професорка  кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами Наталія КОРОГОД нещодавно пройшла стажування у Швейцарії, в науковій організації Scientific Visual SA, що дістала свого значного розвитку на основі ефективного створення і діяльності наукових start-up. Нею було досліджено і отримано сертифікат на тему: «Менеджмент трансферу технологій та інноваційного розвитку». Саме такий напрямок є одним з головних, над яким вже багато років працює наша кафедра, вдосконалює знання та навички викладачів і студентів. Серед основних очікуваних результатів такого міжнародного співробітництва:

- ідентифіковано актуальні тенденції міжнародного інноваційного менеджменту, встановлено шляхи та можливості подальшої співпраці та обміну досвідом в досліджуваних сферах діяльності;

- на прикладі досвіду даної наукової організації визначено ефективні елементи  організаційної структури управління системами інноваційного менеджменту та трансферу  технологій;

- досліджено моделі взаємодії складових системи «університет – держава – наукова організація (start-up)», визначено серед них найбільш можливі форми для впровадження в умовах вітчизняного університету;

- проаналізовано окремі результати наукової діяльності та інноваційні проєкти Scientific Visual SA, а також шляхи їх практичної реалізації до промислової сфери (трансфер технологій);

- отримана інформація та досвід мають прикладний характер і можуть в подальшому впроваджуватись в науково-педагогічну діяльність кафедри та університету, зокрема, в рамках освітньо-професійних програм «Інтелектуальна власність», «Управління проєктами», «Інноваційно-правовий менеджмент» та ін.

Сподіваємось на подальші можливості міжнародного співробітництва, адже це один з важливих напрямків академічної мобільності науково-педагогічних працівників сучасного університету.

 

08.09.2023.

Вітаємо в.о. завідуючого кафедрою інтелектуальної власності та управління проєктами, проф. Петренка Віталія Олександровича з отриманням Почесної грамоти! News icon

Вітаємо д.т.н., в.о. зав. кафедрою, професора  Віталія Олександровича Петренка з отриманням Почесної грамоти! Дякуємо Вам за плідну наукову працю, спрямовану на розвиток кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами та Українського державного університету науки і технологій! Бажаємо Вам здоров'я, добра та злагоди, здійснення нових задумів і мирного неба!

 

23.05.2023

V Міжнародна конференція «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»

Шановні колеги!
Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій,
кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами та Науково-освітній центр «Центр інтелектуально-інноваційного консалтингу»
запрошують Вас взяти участь у роботі
V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»
«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»,
яка відбудеться 23-24 березня 2023 р.

11.03.2023

Захист випускних кваліфікаційних магістерських робіт у 2023 році News icon

На кафедрі інтелектуальної власності та управління проєктами відбувся захист випускних кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 073 – "Менеджмент" за ОПП "Ітелектуальна власність" та ОПП "Управління проєктами". Студенти денної та заочної форми навчання продемонстрували результати своїх досліджень як в онлайн-форматі, так і виступаючи на кафедрі перед членами екзаменаційної комісії. Вітаємо наших випускників і бажаємо їм процвітання та успіхів у подальшій трудовій діяльності під мирним небом!

08.02.2023.

Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності у 2021/2022 навчальному році

Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами вітає переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності у 2021/2022 навчальному році:

- Доброгорського Олексія Володимировича – гр. ІВ901-16-М (керівник к.т.н., доцент Мироненко Ірина Євгеніївна);

- Мешкова Антона Максимовича – гр. ІВ01-16-М (керівник к.т.н., доцент Мироненко Ірина Євгеніївна).

Тема роботи: «Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю в умовах підприємства інформаційно-видавничої галузі».

Бажаємо нашим студентам та їх керівнику подальшої творчої наснаги для продовження набуття нових досягнень у науковій діяльності

02.08.2022.

З ювілеєм Наталія Петрівна! News icon

Сьогодні свій ювілей відзначає завідувачка кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами, професорка Корогод Наталія Петрівна.

Високий професіоналізм, відповідальність, безмежна відданість справі, наполегливість у досягненні поставлених цілей дали змогу Наталії Петрівні досягти значних успіхів у роботі, здобути повагу серед колег та студентів.

Наталія Петрівна, авторка численних статей та навчальних посібників, щороку підтримує високий рівень наукових досягнень, докладає багато зусиль до популяризації сфери інтелектуальної власності та управління проєктами. Під її керівництвом захищено три кандидатські дисертації.

Наш колектив щиро вітає ювілярку і бажає міцного здоров'я, сімейного затишку, сил, наснаги, оптимізму і нових професійних досягнень на благо науки та нашої Батьківщини!

05.05.2022.

Доцент кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами Новородовська Т.С. і ст. викладач Тимченко Д.О. представили кафедру в популярній передачі на 34 телеканалі News icon

   Доценти Новородовська Тетяна Сергіївна і старший викладач Тимченко Дар'я Олександрівна представили кафедру інтелектуальної власності та управління проєктами в популярній передачі «Грані» на 34 телеканалі!

   Нарешті питання інтелектуальної власності, зокрема, авторського права, набувають в Україні надзвичайної популярності! Хоча, отримати таку спеціальність, окрім як на нашій кафедрі, можна всього в декількох ЗВО в Україні! Передачу дивіться за посиланням

11.07.2021