UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

До уваги студентів! News icon

16 лютого о 13:00 в конференц-залі відбудуться перші збори

Студентського наукового товариства.

Запрошуються усі бажаючі.

 

Список кращих студентів за матеріалами публікацій

Міжнародна науково-технічна конференція «Пластична деформація металів 2017» News icon

Міжнародна науково-технічна конференція «Пластична деформація металів 2017»

Місце проведення: НМетАУ, м. Дніпро

Дати проведення: 22…26 травня 2017 року

ІТММ 2017 News icon

Шановні колеги, організаційний комітет міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», запрошує вас прийняти участь у заході, що відбудеться 28 – 30 березня 2017 року на базі Національної металургійної академії України.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.

2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.

3. Математичне моделювання складних систем.

4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування.

5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи.

6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва.

7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти на засадах компетентнісного підходу.

8. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антиплагіату.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2017 року надіслати на
електронну адресу конференції:

1) текст доповіді, оформлений згідно з вимогами;

2) заявку на участь у конференції по наданій формі;

3) копію документу про оплату організаційного внеску.

 

За бажанням учасників розширені та доповнені тексти доповідей можуть бути опубліковані у вигляді наукових статей у окремих виданнях збірників наукових праць «Системні технології» та «Сучасні проблеми металургії», що входять до переліку фахових наукових видань МОНУ в галузі технічних наук, індексуються у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus p-ISSN: 1562-9945 ...

27 січня відбулось засідання Вченої ради

Щодо першого питання засідання було наведено аналіз виконання бюджетного плану академії за 2016 рік та затверджено бюджет на 2017 рік. Згідно з порядком денним підведено підсумки видавничої діяльності у 2016 році та затверджено план видань академії на 2017 рік. Окремими питаннями були заслухані доповіді про роботу спеціалізованих вчених рад НМетАУ у 2016 році, а також затверджено Правила призначення академічних стипендій у НМетАУ та Положення про стипендіальне забезпечення осіб, які навчаються у НМетАУ.

          

Оголошується набір на короткострокові курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Термін навчання від одного місяця. 

Авторські методики наших викладачів дозволяють за короткий термін підготуватися з конкурсних предметів:

українська мова та література,

математика,

фізика,

хімія,

історія України,

англійська мова.

Початок занять 11 лютого 2017 року. Слухачі курсів мають можливість одержання додаткових балів при зарахуванні до академії на технічні спеціальності, екологію та професійну освіту.

Більш детальна інформація за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, кімн. 232 або за тел.: +38(056)744-70-51, 068-544-25-85, e-mail:pk@nmetau.edu.ua

Оголошення

У розділі "Публічна інформація" виставлено зміни до колективного договору.

Науково-технічна конференція, присвячена 100-річчю з дня народження Георгія Григоровича Єфіменка

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

МЕТАЛУРГІЙНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ»

за технічними обставинами відбудеться у березні 2017 року.

До цієї дати планується видати збірку наукових праць – доповідей.

Запрошення на конференцію буде надіслане у лютому 2017 року.

23 грудня відбулись засідання трудового колективу та Вченої ради

На засіданні трудового колективу був прослуханий звіт ректора академії, члена-кореспондента НАН України, професора О.Г. Величка за період його роботи на посаді ректора у 2016 році, внесенні доповненя до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом НМетАУ, обрані виборні представники  до Вченої ради академії та затвердженно Положення про конференцію трудового колективу НМетАУ.

На засіданні Вченої ради згідно з порядком денним, були заслухані доповіді претендентів на посаду директора Нікопольського технікуму НМетАУ І.В. Маркевича та В.М. Рубанова, висунена робота «Розвиток наукових основ і впровадження інноваційних технологій електроплавки і деформаційного переділу підшипникових і високолегованих корозійностійких сталей» на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки та  було обговорюване рейтингове оцінювання досягнень студентів НМетАУ.

 

  

Оголошується набір на 3 місячні курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Запрошуємо учнів 10 та 11 класів для підготовки з конкурсних предметів:

українська мова та література,

математика,

фізика,

хімія,

історія України,

англійська мова.

Початок занять 21 січня 2017 року. Слухачі курсів мають можливість одержання додаткових балів при зарахуванні до академії на технічні спеціальності, екологію та професійну освіту.

Більш детальна інформація за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, кімн. 232 або за тел.: +38(056)744-70-51, 068-544-25-85, e-mail:pk@nmetau.edu.ua

Зустріч з директором департаменту вищої освіти МОНУ

21 грудня о 14:00 відбулася зустріч директора департаменту вищої освіти МОНУ Шарова Олега Ігоровича з співробітниками академії.

На зустрічі обговорювалися актуальні напрямки розвитку вищої освіти України.

                            

Нагорода!

Рада молодих вчених НМетАУ за результатами своєї діяльності зайняла 3 місце у конкурсі «Краща рада молодих вчених року». Конкурс проводиться серед усіх рад молодих вчених ВНЗ та НДІ Дніпропетровської області. Бажаємо новій команді молодих вчених досягти не менших успіхів.

                 

Нагорода!

Вітаємо асистента кафедри технології машинобудування ВОЛОДЬКО Євгенія Григоровича з перемогою в конкурсі проектів «Молоді вчені - Дніпропетровщині». Отриманий грант буде використаний для реалізації проекту на тему «Застосування сучасних технологій для відновлення повноцінного життя людей, потребуючих ендопротезування, в тому числі поранених бійців АТО». Бажаємо успіхів у нелегкій місії повернення людей до активного життя!

 

Регіональний науковий семінар Приднепровського Наукового Центру НАН України News icon

Наукова секція (регіональний науковий семінар Придніпровського Наукового Центру НАН України «Сучасні проблеми управління та моделювання складних систем» відбудеться в НМетАУ, 23.12.2016 р., о 15-00.

Доповідачі: Белозьоров В.Є, Зайцев В.Г.
Тема докладу: «Вплив порога рекурентності і параметра запізнювання тимчасового ряду на інформативність його рекуррентной діаграми (на прикладах хаотичних атракторів)»

Нагорода News icon

Вітаємо Матухно Олену Вікторівну за одержання сертифікатів за участь у International scientific and practical conference «ECONOMICS, SCIENCE, EDUCATION: INTEGRATION AND SYNERGY», ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку» та ХІV міжнародній науково-практичній конференції «Методологічні питання кількісної оцінки екологічного ризику».

.

Нагорода News icon

Співробітники кафедри екології, теплотехніки та охорони праці одержали сертифікати за участь у науково-технічній конференції «Екологічні проблеми міста Дніпра та заходи щодо їх вирішення». Вітаємо!

Регіональний науковий семінар Приднепровського Наукового Центру НАН України News icon

Наукова секція (регіональний науковий семінар Придніпровського Наукового Центру НАН України «Сучасні проблеми управління та моделювання складних систем» відбудеться в НМетАУ, 16.12.2016 р., о 15-00, конференц зал.

Доповідач: Пахомова Вікторія Миколаївна.
Тема докладу: «Організація раціональної експлуатаційної роботи залізничного транспорту на основі автоматизованих систем управління»

12 грудня відбулось засідання Ради з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців.

На раді з інформацією виступив ректор академії Величко О.Г. Відповідно з порядком денним були заслухані доповіді доц. Федорова С.С. "Про підготовку фахівців інженерних спеціальностей на основі стандартів CDIO"., Чухліба В.Л. "Про удосконалення системи рейтингових оцінок діяльності співробітників та підрозділів академії" та проф. Потапа О.Ю. "Про засади рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів НМетАУ."

                                               

Успіхи наших видань News icon

Регіональна міжвузівська збірка наукових праць «Системні технології» та науковий вісник «Сучасні проблеми металургії» успішно пройшли індексацію 2015 року та підвищили свої рейтинги в наукометричній базі Index Copernicus.

Бажаємо подальшого успіху та запрошуємо охочих до публікації статей!

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  


facebook banner   twitter banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua