Национальная Металлургическая академия Украины

по второму (магистерскому) уровню высшего образования

"Інтелектуальна власність" спеціальності 073 "Менеджмент"

"Управління проектами" спеціальності 073 "Менеджмент"

«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

 «Теплофізика» спеціальності 144 «Теплоенергетика»

 «Екологія» спеціальності 101 «Екологія»

 «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 «Економіка та управління підриємством» спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

 «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

«Термічна обробка металів» спеціальності 132 «Матеріалознавство» 

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

«Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика»

«Промислова теплотехніка» спеціальності 136 «Металургія»

«Технологія машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка»

«Програмування вбудованих та мобільних пристроїв» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

«Програмування веб систем» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

 «Інформаційні управляючі системи та технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

 «Металургія кольорових металів» спеціальності 136 «Металургія»

 «Електрометалургія сталі і феросплавів» спеціальності 136 «Металургія»

 «Спеціальна металургія» спеціальності 136 «Металургія»

 «Обробка металів тиском» спеціальності 136 «Металургія»

 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» спеціальності 136 «Металургія»

«Захист матеріалів від корозії» спеціальності 136 «Металургія»

«Композиційні та порошкові матеріали, покриття спеціальності 132 "Матеріалознавство"

"Галузеве машинобудування" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

"Переробка нафти та газу" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

"Хімічні технології палива та вогнетривів" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

"Прикладне матеріалознавство" спеціальності 132 "Матеріалознавство"

"Інформаційні технології проектування" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"

"Документознавство та інформаційна діяльність" спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

"Професійна освіта (металургія)" спеціальності 015 "Професійна освіта"

"Інформаційні технології та моделювання в економіці" спеціальності 051 "Економіка"

"Литво стоматологічне, прецизійне та з неметалевих матеріалів" спеціальності 136 "Металургія"

 

 

 Наверх: Аккредитационная экспертиза образовательно-профессиональных программ