Національна металургійна академія України

Акредитація

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і аудит» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній металургійній академії України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 49-л від 11.01.2019 експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:
Голова експертної комісії:
Бондар Микола Іванович, декан факультету обліку та податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор;
Член експертної комісії:
Манойленко Олександр Володимирович, директор навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківский політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор
в строк з 23 січня по 25 січня 2019 р. включно розглянула на місці подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності цього закладу освіти з підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Зображення

image kkr-oa01-13m-foto1.jpg

image kkr-oa01-13m-foto.jpg


Додатки

Група забезпечення (group-071__lbr_1_rbr_.pdf 85 kb)