Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Докладніше про фінанси

Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю 072 - "Фінанси, банківська справа і страхування".

Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» передбачає стратегію управління фінансовими потоками підприємств і фінансовими структурами.

Фінанси - це:

• сучасні методи управління фінансами підприємств реальної економіки і фінансового сектора;

• організація фінансової діяльності органів місцевого самоврядування;

• діяльність з організації та контролю оподаткування, управління коштами фондів страхування; банківська діяльність;

• оцінка вартості бізнесу;

• складання та аналіз інвестиційних проектів; діагностування фінансового стану підприємства;

• антикризове управління.

Головна перевага випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» - їх висока затребуваність на ринку праці. Вони можуть працювати в сфері бізнесу і промислових підприємств, в банківських структурах, страхових компаніях, фінансових установах, інвестиційних фондах, консалтингових компаніях.

• керівник фінансової служби або компанії (фінансовий директор);

• фінансовий аналітика;

• економіста та фінансового консультанта в банку, страхової компанії;

• спеціалізація в податкову службу, казначействі, фінансовому управлінні.

Магістри за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування».

Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» надає комплекс знань в області управління фінансами підприємств, державних і місцевих фінансів, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу. Поглиблена практична підготовка здійснюється в різних галузях економіки і форм власності.

За 15 років існування кафедра фінансів має безліч досягнень і успіхів. У викладацькому складі кафедр трьох докторів наук, професорів, 7 кандидатів наук, доцентів. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» беруть активну участь у науковій роботі кафедр, добуваючи перемоги в олімпіадах, на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. Щорічна науково-практична студентська конференція «Молода академія» дає можливість проявити себе як молодого вченого. Отримання освіти на кафедрі фінансів НМетАУ надає багато переваг:

• висока якість навчання - фундаментальність, міждисциплінарність і системність;

• гарантія працевлаштування після закінчення НМетАУ;

• Навчання за Болонською системою дає можливість нашим студентам продовжувати навчання і проходити стажування в провідних європейських вузах.

Наукова діяльність кафедри спрямована на удосконалення систем обліку, аналізу і аудиту та їх методичного забезпечення, оптимізацію фінансових показників діяльності підприємства та системи інформаційного забезпечення управлінських рішень, розробку механізмів управління витратами підприємства та ін.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрами обліково-аналітичного напряму у багатьох вищих навчальних закладах України, з науково-дослідними і академічними інститутами, промисловими підприємствами.