Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси

Загальноакадемічні вибіркові навчальні дисципліни (бакалаврський рівень)

Загальноакадемічні вибіркові навчальні дисципліни (магістерський рівень)

Фахові вибіркові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Облік і аудит» (бакалаврський рівень)

Фахові обов'язкові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Облік і аудит» (бакалаврський рівень)

Фахові вибіркові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Облік і аудит» (магістерський рівень)

Фахові обов'язкові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Облік і аудит» (магістерський рівень)

Фахові вибіркові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Фінансові технології в бізнесі» (бакалаврський рівень)

Фахові обов'язкові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Фінансові технології в бізнесі» (бакалаврський рівень)

Фахові вибіркові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Фінансові технології в бізнесі» (магістерський рівень)

Фахові обов'язкові дисципліни для здобувачів освітньої програми «Фінансові технології в бізнесі» (магістерський рівень)