Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Методичне забезпечення

Основні навчальні посібники з фінансових дисциплін

Основні підручники та навчальні посібники з обліково-аналітичних дисциплін

Методичне забезпечення дисциплін навчального плану магістрів спеціальності 071 - Облік і оподаткування (освітня програма "Облік і аудит")

Методичне забезпечення дисциплін навчального плану магістрів з напряму "Фінанси, банківська справа та страхування"

Методичне забезпечення дисциплін навчального плану бакалаврів спеціальності 071 - Облік і оподаткування (освітня програма "Облік і аудит")

Методичне забезпечення дисциплін навчального плану бакалаврів з напряму "Фінанси, банківська справа та страхування"

Методичне забезпечення обліково-аналітичних дисциплін навчальних планів інших напрямів і спеціальностей

Методичне забезпечення фінансових дисциплін навчальних планів інших напрямів та спеціальностей

Методичні видання з обліково-аналітичних дисциплін для студентів заочної форми навчання

Виробнича практика

Дипломування

 


Зображення

image plan-ms-2023-24.jpg


Додатки