Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Основні підручники та навчальні посібники

1. Економічна діагностика: Навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, І.М. Ізвєкова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 123 с.

2. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій, ділова гра на прикладі металургійного підприємства: Навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: „Пороги”, 2010. – 398 с.

3. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності / Г.О. Король, Н.Г. Шпанковська, Р.Б. Сокольська та ін.; За ред. д.е.н., проф. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2011. – 172 с.

4. Стратегічний аналіз: Навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук, Н.О. Котенко. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2011. – 224 с.

5. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: Навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук [та ін.] ; за ред. К.Ф. Ковальчука. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328с.

6. Фінансовий облік І: Навч. посібник / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 260 с.

7. Фінансовий облік ІІ: Навч. посібник / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, В.Д. Зелікман та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 316 с.

8. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: облік у фермерських господарствах: Навч. посібник / Г.О. Король, Ю.Т. Труш, О.М. Губарик, О.В. Чернецька, Т.В. Акімова, Н.П. Потрус. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2015. – 247 с.

9. Бухгалтерський облік. Частина І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова, В.Д. Зелікман. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 208 с.

10. Облік у фермерських господарствах: Навч. посібник / Г.О. Король, Ю.Т. Труш, Т.А. Акімова. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 139 с.

11. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посібник / В.Д. Зелікман, О.Л. Єрьоміна, А.О. Безгодкова. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 131 с.

12. Управлінський облік: Навч. посібник / В.Д. Зелікман, І.М. Ізвєкова, Р.Б. Сокольська та ін. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 198 с.

13. Фінансовий облік І: Навч. посібник / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова, В.Д. Зелікман. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 192 с.

14. Звітність підприємства : навч. посібник / В.Д. Зелікман, Р.Б. Сокольська, Ю.О. Распопова, Т.В. Акімова. Дніпро : ННІ «ІПБТ» УДУНТ, 2022. 208 с.Вгору: Методична діяльність