Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

АКРЕДИТАЦІЯ

У період з 16 по 18 січня 2019 року Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії: Алєксєєв Ігор Валентинович, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор;

Член комісії: Журавльова Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат економічних наук, доцент

провела на місці акредитаційну експертизу (первинну) відповідності освітньої діяльності Національної металургійної академії України державним вимогам підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Висновки Експертної комісії надаються.

 

 
З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і аудит» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній металургійній академії України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 49-л від 11.01.2019 експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

 Голова експертної комісії:

Бондар Микола Іванович, декан факультету обліку та податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор;

 Член експертної комісії:

Манойленко Олександр Володимирович, директор навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківский політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор в строк з 23 січня по 25 січня 2019 р. включно розглянула на місці подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності цього закладу освіти з підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 


Зображення

image 072_finansi_b.jpg

image finansi_bankivska_sprava.jpg

image kkr-oa01-13m-foto1.jpg

image kkr-oa01-13m-foto.jpg


Додатки

Висновки експертної комісії МОНУ.pdf (ekspertni_visnovki_072_finansi_bankivska_sprava_ta_strahuvannya.pdf 27533 kb)