Національна металургійна академія України

Акредитація спеціальностей

08 лютого 2019 в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчили роботу експертні комісії, призначені наказом Міністерства освіти і науки України №103-л від 22 січня 2019 року, що працювали з 06 по 08 лютого на кафедрі покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів та проводили первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійних професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти: "Композиційні та порошкові матеріали, покриття", "Захист металів від корозії".

Комісії працювали у наступному складі:

1. З акредитації освітньо-професійних програм "Композиційні та порошкові матеріали, покриття": 

  • Голова комісії - Лобода  Петро Іванович, професора  кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії, декана інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", доктор технічних наук, професор.
  • Члени комісії: Мітяєв Олександр Анатолійович, завідувач кафедри композиційних матеріалів, хімії та технологій Запорізького національного технічного університету доктор технічних наук, професор

2. З акредитації освітньо-професійних програм " Захист металів від корозії ": 

  • Голова комісії -  Чигиринець Олена Едуардівна, завідувач  кафедри фізичної хімії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", доктор технічних наук, професор.
  • Член комісії: Макуров Сергій Леонідовичзавідувач кафедри теорії металургійних процесів Приазовського технічного університету, м. Маріуполь, доктор технічних наук, професор.

Під час експертної оцінки комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців та їх відповідність нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв'язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою, яка підлягає акредитації.

З висновками експертних комісій можна ознайомитися за посиланнями:

  • ОПП " Композиційні та порошкові матеріали, покриття ": ВИСНОВКИ
  • ОПП  " Захист металів від корозії ": ВИСНОВКИ

Зображення

image p90.jpg

image p90207-102322.jpg

image p90207-102449.jpg

image p90207.jpg

image p9020.jpg


Додатки

naukovo-pedag._sklad.docx (naukovo-pedag._sklad.docx 44 kb)

sklad_grupi_zabezpechennya_me.docx (sklad_grupi_zabezpechennya_me.docx 19 kb)

sklad_grupp_zabezpechennya_mv.docx (sklad_grupp_zabezpechennya_mv.docx 27 kb)

mat._zabezpechennya_132_pm_i_zm.doc (mat._zabezpechennya_132_pm_i_zm.doc 38 kb)

mat._zabezpechennya_136_pm_ta_zm.doc (mat._zabezpechennya_136_pm_ta_zm.doc 42 kb)

mat._zab._132_pm_i_zm.doc (mat._zab._132_pm_i_zm.doc 38 kb)

mat._zab._136_pm_ta_zm.doc (mat._zab._136_pm_ta_zm.doc 42 kb)