Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Молода академія

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих ученых "МОЛОДА АКАДЕМІЯ 2014" т.1 т.2

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих ученых "МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2015" т.1 т.2

Всеукраинська  науково - технічна конференція здобувачів вищої освіти  і молодих учених "Молода академія-2016" т.1 т.2 

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених "Молода академія-2017" т.1 т.2

Всеукраїнська  науково - технічна конференція здобувачів вищої освіти  і молодих учених "Молода академія-2018"  т.1 т.2

Всеукраїнська  науково - технічна конференція здобувачів вищої освіти  і молодих учених "Молода академія-2019"  т.1 т.2

Всеукраїнська  науково - технічна конференція здобувачів вищої освіти  і молодих учених "Молода академія-2020"  т.1 т.2

Всеукраїнська  науково - технічна конференція здобувачів вищої освіти  і молодих учених "Молода академія-2021"  т.1 т.2

 

  

  

Наукова діяльність, що проводиться на кафедрі, досить тісно пов’язана з творчими інтересами студентів. Щорічно в НМетАУ проводиться міжнародна студентська конференція «Молода академія». Починаючи з другого курсу студенти залучаються у студентські наукові гуртки та товариства.  Це дозволяє виявити студентів, що мають схильність до наукової творчості. Кожному студенту спеціальності, яка акредитується,  видається конкретне науково-дослідне завдання, яке він виконує протягом навчання. Результати дослідної роботи докладаються на науково-технічних конференціях академії. Кращі роботи рекомендуються до опублікуванню.

Кращі студенти, які навчаться на “відмінно”, мають опубліковані наукові праці рекомендуються до вступу у магістратуру.

 

Студенти кафедри беруть активну участь в «Молодий академії» за результатами 2017 року, були представлені наступні роботи:

 

Дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на властивості спечених мідних композитів

Чайковський О.В., керівник проф. Рослик І.Г.

Національна металургійна академія України

 

Разработка технологии производства спеченных композиционных изделий на основе системы Al-C

Дробидько Т.А., руководитель доц. Внуков А.А.

Национальная металлургическая академия Украины

 

Визначення впливу режимів виробництва на властивості спечених електроконтактів на основі міді

Андрейко В.О., керівник доц. Внуков О.О.

Національна металургійна академія України

 

Материальный баланс участка по производству фрикционных дисков на основе меди

Чепак А.Г., руководитель доц. Ковзик А.Н.

Национальная металлургическая академия Украины

 

Дослідження впливу режимів виробництва на властивості спеченої оксидної кераміки

Пугач Т.В., керівник доц. Внуков О.О.

Національна металургійна академія України

 

Особливості технологічного процесу одержання спечених конструкційних виробів на основі заліза

Чуприна С.А., керівник ас. Кушнір Ю.О.

Національна металургійна академія України

 

Исследование защитной способности консервантов в условиях прокатного цеха №2 оао «Днепроспецсталь»

Рувинская Т.А., руководитель доц. Внуков А.А.

Национальная металлургическая академия Украины

 

Влияние условий охлаждения на количество, структуру и фазовый состав оксидов железа на поверхности проката

Варфоломеев М.Ю., руководители асс. Амбражей М.Ю., ст. Преп. Кимстач Т.В.

Национальная металлургическая академия Украины

 

Выбор эффективных пассиваторов для межоперационной защиты труб

Романец Р.Л., руководитель доц. Ковзик А.Н.

Национальная металлургическая академия Украины

 

Студенти кафедри беруть активну участь в «Молодий академії» за результатами 2019 року, були представлені наступні роботи:

 

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на морфологію композитного порошку «мідь-графіт»

Сумарокова Т.С., керівник проф. І.Г. Рослик

 

Дослідження фазового складу і електричних характеристик нанокристалічного оксиду цинку, легованого перехідними металами

Глушич Т.В., керівник доц. Внуков О.О.

Національна металургійна академія України

 

Розробка технології виробництва відновленого залізного порошку з відходів прокатного виробництва

Цзю С.Є., керівник доц. Внуков О.О.

Національна металургійна академія України

 

Розробка технології виробництва нікельованої меблевої фурнітури на основі порошку заліза

Бондаренко С.Л., керівник ас. Кушнір Ю.О.

Національна металургійна академія України

 

Вивчення особливостей корозійного руйнування та механізму захисної дії лакофарбових покриттів

Редько А.П., керівник доц. Біла О.В.

Національна металургійна академія України

 

Розробка технології синтезу дисперсного нікелю методом електролітичного осадження

Огій Т.М., керівник ас. Кушнір Ю.О.

Національна металургійна академія України

 

Дослідження корозійної стійкості композиційних електролітичних цинкових покриттів

Чередніченко С.В., керівник ас. Кушнір Ю.О.

Національна металургійна академія України

 

Захист від корозії устаткування і споруджень сільського господарства

Сипало Є.В., керівник доц. Біла О.В.

Національна металургійна академія України

 

Дослідження процесу отримання залізного порошку з прокатної окалини

Шум Я.І., керівник доц. Ковзік А.М.

Національна металургійна академія України

 

Дослідження процесу отримання мідного електролітичного порошку з відходів виробництв

Шейко М.С., керівник доц. Ковзік А.М.

Національна металургійна академія України