Институт промышленных и бизнес технологий
Украинского государственного университета науки и технологий

Дистанционное обучение

Перед началом обучения в дистанционном режиме студенты факультета должны обратиться в деканат для получения соответствующих инструкций, а также графика учебного процесса на предстоящий семестр с указанием изучаемых дисциплин, фамилий преподавателей и предстоящих контрольных мероприятий. В соответствии с графиком студенты могут получить учебные материалы (в электронном виде), хранящиеся на сервере деканата. Рекомендуемую по каждой дисциплине литературу (электронные версии конспектов, пособий и др.) студенты могут получить непосредственно от преподавателей по электронной почте или Вайберу (см. страницу "Контакты"). При необходимости студенты могут обращаться к преподавателям соответствующих дисциплин и руководителям выпускных квалификационных работ за консультациями (см. графики консультаций на сайте) по всем возникающим вопросам.

Викладачами НФ УДУНТ підготовлене середовище (Гугл-клас), в якому розміщуються поточні завдання з дисциплін, які викладаються за розкладом занять (ознайомитися з розкладом). Окрім загальних вказівок в Гугл-класі розміщені посилання на конспекти лекцій, методичні вказівки, переліки літератури, презентації та відеоматеріали.

Для користування Гугл-класом і розміщеними там матеріалами з навчальних дисциплін студентам НФ УДУНТ слід скористатися наступними посиланнями:

група МЕ04-19 - http://surl.li/bpilo          група МЕ09-18 - http://surl.li/bpilr          група МЕ09-19 - http://surl.li/bpils

група ІМ01-18 - http://surl.li/bpilt           група МБ01-19 - http://surl.li/bpilv          група МБ01-18 - http://surl.li/bpilx

прим. - враховуючи надзвичайні обставини, в розміщенні матеріалів з навчальних дисциплін можуть бути затримки з різних причин. Студентам рекомендується зачекати, поки у викладача(ів) з'явиться можливість розмістити ті чи інші матеріали. Якщо очікування не дає результатів - консультації викладачів з тієї чи іншої дисципліни можна отримати телефоном або в інший спосіб (контакти викладачів вказані у переліку на сайті або в розкладі)

Якщо обставини, які склалися, не дозволяють вам регулярно відвідувати Гугл-клас і виконувати навчальні завдання, просимо повідомити про це деканат НФ УДУНТ електронною поштою або телефоном.