UA    RU    EN   
National metallurgical academy of Ukraine

News

XIV Inernational Conference

«Strategy of Quality in Industry and Education»

June 4 - June 7, 2018, Technical University - Varna, Bulgaria

Dear colleagues!

We invite you to participate in the XIV International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education".

Leaders of supreme executive bodies, representatives of large enterprises and companies, leading specialists in the field of standardization, certification and quality, famous scientists, teachers of higher educational institutions from Ukraine, CIS and Baltic countries, Bulgaria and other countries of Eastern Europe are traditionally invited to the conference.  Participation in our conference is an excellent opportunity to exchange experience, establish creative and business contacts with colleagues and potential partners in business, industry and education.

Detailed information (application form, report requirements, etc.) - in files:  Announcement     EXAMPLE     Application Form

Congratulations!

Кафедра ІТС щиро вітає Гуду Антона Ігоровича, доцента кафедри, з успішним захистом докторської дисертації, яка відбулась 12.04.2018!

Бажаємо успіхів, професійного зростання та реалізації своїх ідей!

April 12, 2018, the meeting of the specialized academic council D 08.084.01 was held

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбулися захисти двох дисертаційних робіт:

 • захист докторської дисертації, яку підготував доцент кафедри Інформаційних технологій і систем НМетАУ ГУДА АНТОН ІГОРОВИЧ на тему «Ансамблеві пошукові моделі і методи параметричної ідентифікації систем з хаотичною поведінкою» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Науковий консультант – Михальов Олександр Ілліч, д.т.н., проф., завідувач кафедри ІТС (НМетАУ).
 • захист кандидатської дисертації, яку підготувала асистент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» СИРОТКІНА ОЛЕНА ІГОРІВНА на тему «Методи діагностики SCADA систем на основі m-арних кортежів та k-значної логіки» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Науковий керівник – Алексєєв Михайло Олександрович, д.т.н., проф., декан факультету інформаційних технологій Державного вищого навчального закладу «НГУ».

Participation of the students of the ITS department at the All-Ukrainian Student Olympiad

Вітаємо ГОЛУБЄВА ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА, студента гр. КН01-14-1, який отримав диплом II ступеню у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Web-технології та Web-дизайн», секція «Web-технології».

Вітаємо студентів, які стали учасниками другого туру Всеукраїнської олімпіади з напряму «Комп’ютерні науки» та отримали сертифікати:

 • Деримедвідь Денис Віталійович, студент гр. КН01-15-1.
 • Місюра Ілля Олександрович, студент гр. КН01-15-1.
 • Грошев Ілля Дмитрович, студент гр. КН01-15-2.
 • Масендич Данило Юрійович, студент гр. КН01-15-2.

Цей тур відбувся у Харківському національному університеті радіоелектроніки на факультеті Комп’ютерних наук.

The Department of Information Technologies and Systems held the Xth International Scientific and Technical Conference "Information Technology in Metallurgy and Mechanical Engineering"

 

На конференції ІТММ - 2018, яка відбулась 28 березня 2018 року на базі НМетАУ, розглянуті роботи за такими тематичними напрямками:

 1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.
 2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.
 3. Математичне моделювання складних систем.
 4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування.
 5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи.
 6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва.
 7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти на засадах компетентнісного підходу.
 8. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антиплагіату.

За результатами роботи конференції видані:

 1. Збірка тез доповідей ІТММ’2018.
 2. Три випуски Регіонального міжвузівського збірника наукових праць «Системні технології»: №2 (115) 2018; №3 (116) 2018; №4 (117) 2018.
 3. Один випуск Наукового вісника «Сучасні проблеми металургії» (№ 21, випуск 1, 2018).

Фотозвіт конференції ІТММ-2018:

...

On March 29 the Conference of the All-Ukrainian Competition of Student Scientific Works in the Direction "Metallurgy" was Held.

Our winners:

Kovtun Oleksandr gr. MЕ13-13м

Khutorniy Denis    gr. МЕ02-15

Varitsev Anton gr. МЕ18-14

Zikin Eugene   gr. МЕ18-14

Nosco Maxim gr. МЕ07-13м

Chernysh Tetyana gr. МV01-13м

Semenov Alexander gr. МL01-12м

Based on Accounting and Audit Department of the National Metallurgical Academy of Ukraine

on March, 29-30, 2018 will be conducted

the ІІ All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

"MODERN PROBLEMS OF ACCOUNTING, ANALYSIS, AUDIT AND TAXATION OF ECONOMIC ACTIVITY ENTITIES: THEORETICAL, PRACTICAL AND EDUCATIONAL ASPECTS").

A form of participation in the Conference is extra-mural (distance).

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  


facebook banner   twitter banner   youtube banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua