UA    RU    EN   
National metallurgical academy of Ukraine

Graduation

Реєстр

тем випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів на кафедрі «Якість, стандартизація та сертифікація»

 

Спеціальність 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (Освітня програма «Якість, метрологія та експертиза» з підготовки бакалаврів та Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» з підготовки магістрів), що забезпечується кафедрою « Якість, стандартизація та сертифікація» НМетАУ, за підходами, методологією та реалізацією є загальною для всіх сфер економічної діяльності. Її конкретизація відповідних інструментів.

Тому конкретний перелік тем випускних кваліфікаційних робіт визначається галуззю їх застосування і може бути представлений лише «контурно» згідно з наведеними прикладами.

 

Для бакалаврів, що навчаються за Освітньою програмою «Якість, метрологія та експертиза» тема випускної кваліфікаційної роботи може мати варіант узагальненої редакції:

- Метрологічне забезпечення діяльності…(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Нормативне та метрологічне забезпечення якості…(далі визначаються конкретний вид продукції або послуги та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Вимірювальне оснащення для контролю...(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- Розробка методики (та оснащення) з  виконання вимірювань(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- Оцінка відповідності (далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- Експертиза та попередження прояву дефектів(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- тощо.

Нижче наведений в якості прикладу перелік оригінальних (та наближений до реальних потреб) тем випускних робіт бакалаврів:

- Метрологічне забезпечення якості виробництва кондитерських пряникових виробів;

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві профілів металевих для гіпсокартонних систем за ДСТУ Б EN 14195:2015;

- Нормативне та метрологічне забезпечення якості виробництва заморожених напівфабрикатів з борошна;

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві айрану;

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві горілки за ДСТУ 4256:2003;

- Метрологічне забезпечення процесу виготовлення синтетичних мийних засобів

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві  плит деревинностружкових з орієнтованою стружкою за ДСТУ EN 300:2008

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві виробів кондитерських пастильних за ДСТУ ГОСТ 6441:2003

-     Метрологічне забезпечення діяльності підприємства ТОВ «Веста Індастріал»;

-     Вимірювальне оснащення для контролю геометричних параметрів гнутих заготовок теплообмінників з титанових труб в умовах ЗАТ «Трубний завод ВСМПО-АВІСМА»;

- Методика виконання вимірювань геометричних параметрів гнутих заготовок теплообмінників з титанових труб;

-     Сертифікація випробувальної лабораторії в умовах підприємства з виготовлення автомобільних запчастин з полімерів;

- Попередження прояву дефектів за допомогою використання коерцитиметрів при технічному діагностуванні судин, що працюють під підвищеним тиском;

- Попередження  випуску бракованої продукції шляхом використання «летючого контролю» в умовах підприємства з випуску взуття;

- Зіставлення фактичних показників якості продукції з нормативними вимогами в умовах ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського»;

- Використання методу сумарного бального оцінювання при атестації персоналу в умовах підприємства, що надає послуги у готельній справі.

 

Для магістрі, що навчаються за Освітньою програмою «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» тема випускної кваліфікаційної роботи може мати варіант узагальненої редакції:

- Науково-технічні основи функціонування системи якості…(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Розробка методів випробувань (засобів технічного контролю якості) при удосконаленні(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- Розробка заходів із забезпечення єдності вимірювань характеристик ……(далі визначаються конкретний вид продукції або послуги та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Використання нових (або традиційних) інструментів якості для покращення діяльності…(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Планування експерименту та дослідження показників якості…(далі визначаються конкретний вид продукції або послуги та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Розробка критеріїв оцінювання якості для  сертифікаційних випробувань…(далі визначаються конкретний вид продукції або послуги та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

 - Розробка методичних рекомендацій з вивчення навчальної дисципліни…(далі визначається навчальна дисципліна, для якої здійснюється розробка);

- Розробка основ системи стандартів на продукцію…виробництва…(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- тощо.

Нижче наведений в якості прикладу перелік оригінальних (та наближений до реальних потреб) тем випускних робіт магістрів:

- Прогнозування якості та розробка метрологічного забезпечення діяльності нового підприємства з виготовлення бетонних виробів відповідального призначення;

- Оцінка якості та розробка пропозицій з підвищення рівня компетентності персоналу щодо керування вимірюваннями відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012;

- Оцінка ризиків і наслідків невідповідного калібрування в умовах калібрувальної лабораторії електростанції;

- Аналіз відповідності метрологічного забезпечення технологічного процесу та розробка пропозицій щодо метрологічного контролю на підприємстві з виготовлення холоднотягнутих сталевих профілів;

- Забезпечення та контроль якості робіт з утворення шляхів автотранспортного сполучення;

- Використання методології FAI при побудові системи технічного контролю якості з урахуванням вимог стандарту ISO 16949 в умовах підприємства з виготовлення фасонних пластикових труб;

- Застосування методології IDEF0 при визначенні точок контролю для процесів проектування та монтажу якісних віконних конструкцій;

- Оптимізація комплексного показника загальної якості при виготовленні тонкої штаби зі сталі 08 кп;

- Аналіз міжнародних та європейських нормативних документів на нікель та його сплави для визначення перспектив розвитку відповідної стандартизації в Україні;

- Перспективна стандартизація України щодо вимог з якості ґрунту на підставі аналізу міжнародних та європейських нормативних документів;

- Удосконалення системи управління якістю фінансової установи з використанням підходів Time-менеджменту;

- Підготовка організації з надання інформаційно-рекламних послуг до подання на здобуття Європейської премії з якості;

- Удосконалення системи управління охороною здоров'я та безпекою праці у відповідності до вимог стандарту ISO 45001 в умовах підприємства енергетичної галузі;

- Впровадження екологічного менеджменту та покращення екологічності роботи друкарського підприємства;

- Проведення внутрішнього аудиту підприємства на відповідність вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 10012;

- Використання методології аналізу небезпек і критичних контрольних точок для вимірювання ризиків підприємства з надання косметичних послуг.

-     Планування та забезпечення якості при створенні нової технології виготовлення дроту з антикорозійним покриттям;

-     Розробка системи показників ефективності навчальної організації у відповідності з Європейською моделлю ділової досконалості;

-     Реінжинірінг системи менеджменту якості при виробництві харчової продукції;

-     Узгодження критеріїв якості компанії з напрямами її інноваційного розвитку;

- Розробка методичних рекомендацій з вивчення навчальної дисципліни «Інноваційне перетворення систем якості»;

- Використання підходів «Збалансованої системи показників» для оптимізації системи метрологічної підтримки виробництва;

- Проектування наскрізної системи технічного контролю якості продукції з використанням підходів «Розгортання функції якості»;

-     Моделювання діяльності «Гуртка якості» при розв’язанні метрологічних завдань;

- Науково-технічні основи функціонування системи якості електричної енергії при її постачанні споживачам від генеруючої компанії;

-     Дослідження тенденцій розвитку систем якості в Україні;

-     Використання прийомів активізації творчості при удосконаленні систем якості;

-     Вплив виду середнього зваженого одиничних показників якості на рівень комплексного показника якості при кваліметричному вимірюванні.

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри ЯСС, протокол № 3 від 27.09.2019 р.

 

Зав. кафедри ЯСС                                                               А.М. Должанський


Applications

grafik______zaschit_grupp_mg.doc (grafik______zaschit_grupp_mg.doc 44 kb)facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

General info

Specialities

Employees

News

Scientific аctivities

The teaching process

Graduating students of department

Information for students

Scientific and practical activity

ТС -136

Methodical provision

Questionnaire of students

Advanced training

ACCREDITATION

Graduation

FOR PROSPECTIVE STUDENT!

Graduate Bachelor!

Syllabuses

Methodical maintenance for external students

History of the department

Students scientific work

Educational programs

Distance education